Oppilashuolto

Oppilashuollon tarkoituksena on pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät olosuhteet koulutyön tekemiseen.
Oppilashuollon tehtäviin kuuluvat oppilaiden hyvän oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja niiden ylläpitäminen.
Pääpaino oppilashuollossa on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Sitä varten koulullamme toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, miten yllä kuvatut tehtävät toteutuvat koulumme toiminnassa.
Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja tilanteesta riippuen myös muuta koulun henkilökuntaa ja yhteistyötahoja.
Tarvittaessa oppilaalle tarjotaan yksilökohtaista oppilashuoltoa. Monialaisen oppilaskohtaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanosta sovitaan aina tapauskohtaisesti yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.
 
Koulukuraattori
Koulukuraattorina toimii Johanna Rytilahti.
Koulukuraattorin työn tavoitteena on edistää oppilaiden sosiaalista hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä. Kuraattori työskentelee oppilaiden kanssa oppilas- ja ryhmätasolla yhteistyössä
vanhempien sekä koulun henkilökunnan kanssa. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin ja oppilaan elämään liittyvissä haasteissa tai kun vanhempi kaipaa tukea vanhemmuuteen. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.
 
Koulupsykologi
Koulupsykologina työskentelee Liisa Kontio (050 4201 588). Hän on pääsääntöisesti koululla keskiviikkoisin sekä mahdollisuuksien mukaan myös muina päivinä. Hänet tavoittaa puhelimitse tai sähköpostitse (liisamaija.kontio(at)ouka.fi)
Koulupsykologin työn tavoitteena on auttaa lapsen kasvuun, kehitykseen, koulunkäyntiin, oppimiseen sekä tunne-elämään liittyvissä asioissa. Koulupsykologi työskentelee oppilaiden kanssa oppilas- ja ryhmätasolla yhteistyössä vanhempien sekä koulun henkilökunnan kanssa. Huoltajalla on mahdollisuus olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin, kun jokin pieni tai suuri lapseen liittyvä asia askarruttaa.