In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppilashuolto Oppilashuolto

Koulukuraattori Tiia Maikkula-Moilanen p.040 563 7664 
 
Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulukuraattori kiinnittää huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. 
 
 
Koulupsykologi Liisa Kontio p. 050 420 1588 
 
Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulupsykologityön keskeinen tavoite on tukea  
 
oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on myös oppilaan kehitystason, oppimiskyvyn ja yksilöllisten valmiuksien huomioiminen koulunkäynnissä. Koulupsykologi tarjoaa lapsille ja heidän perheilleen psykologista asiantuntemusta ja apua erilaisissa koulunkäyntiin tai muihin elämänalueisiin liittyvissä vaikeuksissa. 
 
Koulunkäynninohjaajat 
 
Koulunkäynninohjaajan tehtävä on oppilaiden kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen, toimintakyvyn, oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulunkäynninohjaajat toimivat erilaisissa tehtävissä esiopetuksessa ja perusopetuksessa sekä iltapäivätoiminnassa. He työskentelevät yhteistyössä huoltajan, opettajan ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa 
 
Kouluterveydenhuolto 
 
Terveydenhoitaja Tea Halonen on Aseman koululla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8.00-15.45 sekä parittomien viikkojen perjantaina klo 8-14. 
 
1.- ja 5.luokkalaisille oppilaille tehdään nk. laajaterveystarkastus. Se sisältää käynnit sekä terveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanotolla. Muiden luokkien oppilaat terveydenhoitaja pyrkii  tapaamaan vuosittain. Lapsen sairastuessa koulupäivän aikana, on mahdollista käydä sairasvastaanotolla  
 
ilman ajanvarausta klo 11.30-12.00. Sairaan lapsen hoitolomatodistukset saa terveydenhoitajan kautta.  
 
Yhteydenotot wilman kautta tai puhelimitse p. 050 410 8862.