Oppilaskunta on tärkeä osa kouluamme

Oppilaskunta on oppilaiden äänitorvi, joka toimii suunnitelmallisesti ja vaikuttaen. Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa näin kouluyhteisömme kehittämiseen.
 
Oppilaskunnan tehtävänä on parantaa oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä sekä omassa luokassaan että koulussamme. Lisäksi oppilaskunnan kokouksissa harjoitellaan kykyä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössämme.
 
Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Heitä edustaa demokraattisesti valittu oppilaskunnan hallitus, joka koostuu jokaisen luokan oppilaista. Luokan edustajien kautta kaikki oppilaat voivat vaikuttaa koulumme asioihin.
 
Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden ja opettajien välisenä linkkinä. Hallitus pyrkii parantamaan opiskeluoloja ja virkistämään kouluyhteisöä erilaisilla tapahtumilla, joiden toteuttamiseen tarvitaan kaikkien oppilaiden yhteistyötä. Oppilaskuntatoimintaa ohjaa vuosikello, johon on merkitty jokaiselle kuukaudelle tapahtumia, tempauksia ja haasteita. Oppilaskunnalla on koulumme B-rakennuksen käytävällä oma ilmoitustaulu ja postilaatikko.
 
Oppilaskunnan toimintaa ohjaa Päivi Mäki-Petäjä.