Poissaolot

  • oppilaan poissaoloista on ilmoitettava välittömästi luokanopettajalle Wilman välityksellä tai puhelimitse
  • hyväksyttävästä syystä luokanopettaja voi myöntää oppilaalle enintään viiden päivän ja rehtori sitä pitemmän poissaololuvan. Lyupa haetaan sähköisesti Wilman kautta kohdasta "Hakemukset ja päätökset" -"Tee uusi hakemus".
  • huoltajan tulee huolehtia, että lapsi tekee poissaoloajan tunti- ja läksytehtävät huolellisesti

 

Oulun kaupungin poissaoloihin puuttumisen malli