Asumispalvelujen maksut

Oheisesta alasvetovalikoista näet hyvinvointipalveluiden asumispalvelujen hintatiedot.

Omaishoidontuen vapaan omavastuu ympärivuorokautisessa hoidossa on 11,40 €/vrk. Harkinnanvaraisen vapaan osalta peritään voimassa olevat hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaiset asiakasmaksut, lyhytaikainen laitoshoito 48,90 €/vrk, perhehoito ja tehostettu palveluasuminen 31,30 €/vrk.

Tehostettu palveluasuminen

Palvelumaksu määräytyy asukkaan tulojen mukaan. Palveluasumisesta perittävä maksu sisältää hoidon ja huolenpidon.  

Palvelumaksu on 35 prosenttia siitä osasta asiakkaan nettotuloa, joka ylittää 588 euron tulorajan kuukaudessa. Jos molemmat puolisot asuvat yhteisessä palveluasunnossa, on palvelumaksu 22 prosenttia 1084,00 euroa ylittävästä yhteenlasketusta nettotulosta. Tehostetussa palveluasumisessa peritään lisäksi perusmaksu 42,30 euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot asuvat yhteisessä palveluasunnossa, on palvelumaksu 22 prosenttia 1084,00 euroa ylittävästä yhteenlasketusta nettotulosta.

Palvelumaksun lisäksi asukkaat maksavat asumisestaan huoneenvuokrasopimuksen mukaiset asumismenot, koti-irtaimiston, tarpeenmukaisen kotivakuutuksen, terveydenhuoltomenonsa (muun muassa lääkkeet) sekä muut jokapäiväiset menonsa, kuten ravintomenot ja harrastukset. Asumismenoihin ja terveydenhuoltomenoihin asukas voi tarvittaessa hakea Kelalta asumistukea ja perustoimeentulotukea, mikäli tuen myöntämisen kriteerit täyttyvät.

Asiakkaalle jäävä vähimmäiskäyttövara

Asiakkaan vähimmäiskäyttövara tehostetussa palveluasumisessa on 256,13 euroa/kuukausi sekä Kelan hoitotuesta 65 prosenttia riippuen hoitotuen määrästä. Jos edellä mainittua käyttövaraa ei jää, perusmaksua tai palvelumaksua alennetaan tai se jätetään kokonaan perimättä.

Tulojen vähennyksenä huomioidaan edellä mainittua vähimmäiskäyttövaraa määriteltäessä asiakkaan palvelukotiin maksama vuokra, vesi, sähkö ja ruoka. Kelan asumistuki huomioidaan asiakkaan tuloksi, kun määritellään käyttövaraa.

Laskuri

Voit arvioida palveluasumisen laskurin avulla tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen kuukausimaksun kaupungin omissa ja ostopalveluna järjestetyissä yksiköissä.

Ikäihmisten tilapäinen tehostettu asumispalvelu

Lyhytaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta palvelukodissa tai perhehoidossa peritään tilapäishoidon maksu 31,30 €/vrk, joka sisältää ateriat.

Ikäihmisten perhehoito

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaisesta ikäihmisten perhehoidosta peritään säännöllisen kotihoidon maksujärjestelmän mukainen palvelumaksu, joka on 35 % asiakkaan nettotuloista, joista on vähennetty asiakasmaksuasetuksen 3 §:n mukainen tuloraja, joka on 576 € vuonna 2019.

Lisäksi asiakas maksaa kunnalle hyvinvointilautakunnan päättämän ravintopäivän maksun, joka vuonna 2019 on 12,80 € ja yhteismajoituksen mukaisen vuorokausivuokran, joka on 7,60 euroa.

Maksut kattavat perhehoitajan antaman palvelun, ruoan ja asumisen. Asiakas vastaa itse kaikista muista kustannuksista, eikä niistä myöskään makseta kulukorvausta perhehoitajalle. Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin kotihoidon maksuja. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon tai laitoksesta perhehoitoon, ei perhehoidon asiakasmaksua peritä siirtopäivältä.

Tilapäinen perhehoito


Tilapäishoidon maksu on 31,30 €/vrk, sisältäen ateriat.

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalvelu ja perhehoito

 • Ylläpitomaksu 11,00 €/vrk (aamupala 1,21€, lounas 3,87€, päiväkahvi 0,84€, päivällinen 3,87€, iltapala 1,21€)

Vammaisten ja kehitysvammaisten tilapäinen asuminen ja perhehoito ympärivuorokautisessa hoidossa

Tilapäishoito palvelukodeissa, perhehoidossa, leiri- ja viikonloppuhoidossa sekä asumiskokeilussa, sisältäen ateriat

 • Yli 16-vuotiaat, yövalvottu 24,70 €/vrk

 • Alle 16-vuotiaat, yövalvottu 19,00 €/vrk

 • Yli 16-vuotiaat, ei yövalvottu 22,30 €/vrk

 • Osavuorokautinen ylläpito 12,40 €/vrk, peritään yli 16-vuotiailta

Päihdeasumispalvelut

Tukiasunnot

Vuokra peritään todellisten kustannusten mukaan.

Kenttätien palvelukeskus

Palvelukeskuksen tukiasuntojen vuokra on 233,40 €/kk.

Yhteismajoitustilojen ja asunto-osaston käyttömaksut:

 • asuminen ja ruoka 20,40 €/vrk
 • vuokra 7,60 €/vrk
 • ruoka 12,80 €/vrk

Mielenterveysasumispalvelut

Mielenterveyskuntoutujien lyhytaikainen asumispalvelu

(tilapäistä eli lyhytaikaista asumispalvelua esim. asuntoloissa, palvelukodeissa, asumiskokeilussa.)
Tilapäishoidon maksu 22,80 €/vrk.

Muu asuminen

Mielenterveysasiakkaiden kuntoutuskoti; asumispalvelut/pienkodit

Yhteismajoitustilojen käyttömaksu

 • asuminen + ruoka 20,40 €/vrk

 • vuokra 7,60 €/vrk

 • ruoka 12,80 €/vrk

Hyvinvointipalvelut asiakasmaksuyksikkö

 • Käyntiosoite work Torikatu 10, 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 70, 90015 Oulu kaupunki
 • Puhelin Vaihde 08 558 410 work
 • Katso mahdolliset aukiolopoikkeukset
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Voit arvioida palveluasumisen laskurin avulla tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen kuukausimaksun kaupungin omissa ja ostopalveluna järjestetyissä yksiköissä.