Asumispalvelujen maksut Asumispalvelujen maksut

Tehostetun palveluasumisen maksussa tuloksi huomioidaan asiakkaan verottomat ja veronalaiset nettotulot, joista vähennyksenä huomioidaan asiakasmaksuasetuksen 3 §:n mukainen tuloraja, jonka jälkeen palvelumaksu on asetuksen mukaisen prosenttimäärän mukainen maksu. (taulukko alla)

Vähennys nettotuloista €/kk Maksu %
1 henkilön talous 576 € 35
2 henkilön talous 1 063 € 22

 

Lisäksi peritään ympärivuorokautisen eli tehostetun palveluasumisen ja asumispalvelun perusmaksu 42,30 €/kk, niissä yksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti.

Palvelumaksua määriteltäessä asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään kulloinkin voimassa oleva yksin asuvan toimeentulotuen perusosa vähennettynä perusosan ravintomenon osuus (49 %). Vuonna 2018 yksin asuvan perusosa on 491,21 €/kk. Palvelumaksua määriteltäessä perusosasta vähennettävä ravintomenojen osuus on 240,69 €/kk, jolloin asiakkaalle jäävä käyttövaran suuruus on vähintään 250,52 €/kk. Käyttövaran määrittelyssä asiakkaan nettotuloista vähennetään vuokra ja ateriat sekä lisätään mahdollinen asumistuki. Mikäli laskennallinen käyttövara em. menojen jälkeen on alle vähimmäiskäyttövaran, palvelumaksua ei peritä. Lääkärikäynneistä, myös paikan päällä, peritään terveyskeskusmaksu.

Voit arvioida palveluasumisen laskurin avulla tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen kuukausimaksun kaupungin omissa ja ostopalveluna järjestetyissä yksiköissä.

Pitkäaikainen ikäihmisten perhehoito

Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään säännöllisen kotihoidon maksujärjestelmän mukainen palvelumaksu, joka on 35 % asiakkaan nettotuloista, joista on vähennetty asiakasmaksuasetuksen 3 §:n mukainen tuloraja, joka on 576 € vuonna 2018.

Lisäksi asiakas maksaa kunnalle sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämät ravintopäivän maksun, joka vuonna 2018 on 12,80 € ja yhteismajoituksen mukaisen vuorokausivuokran, joka on 7,60 euroa.

Maksut kattavat vain perhehoitajan antaman palvelun, ruuan ja asumisen. Asiakas vastaa itse kaikista muista kustannuksista, eikä niistä myöskään makseta kulukorvausta perhehoitajalle. Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekäin kotihoidon maksuja. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon tai laitoksesta perhehoitoon, ei perhehoidon asiakasmaksua peritä siirtopäivältä.

Kehitysvammaisten asumispalvelu ja perhehoito

 • Ylläpitomaksu 11,00 €/vrk (aamupala 1,21€, lounas 3,87€, päiväkahvi 0,84€, päivällinen 3,87€, iltapala 1,21€)

Vanhusten tilapäinen tehostettu asumispalvelu

(lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito palvelukodeissa tai perhehoidossa.)
Tilapäishoidon maksu 31,30 €/vrk, sisältää ateriat

Mielenterveyskuntoutujien lyhytaikainen asumispalvelu

(tilapäistä eli lyhytaikaista asumispalvelua esim. asuntoloissa, palvelukodeissa, asumiskokeilussa.)
Tilapäishoidon maksu 22,80 €/vrk.

Vammaisten ja kehitysvammaisten tilapäinen asuminen ja perhehoito ympärivuorokautisessa hoidossa

(tilapäishoito  palvelukodeissa, perhehoidossa sekä leiri- ja viikonloppuhoidossa ja asumiskokeilussa, sisältää ateriat).

 • Yli 16-vuotiaat, yövalvottu 24,70 €/vrk

 • Alle 16-vuotiaat, yövalvottu 19,00 €/vrk

 • Yli 16-vuotiaat, ei yövalvottu 22,30 €/vrk

 • Osavuorokautinen ylläpito 12,40 €/vrk, peritään yli 16-vuotiailta, ei alle 16-vuotiailta


Omaishoidontuen vapaan asiakasmaksut

Omaishoidontuen vapaan omavastuu ympärivuorokautisessa hoidossa
vuorokausimaksu 11,40 €

Muu asuminen

Mielenterveysasiakkaiden kuntoutuskoti; asumispalvelut/pienkodit

Yhteismajoitustilojen käyttömaksu

 • asuminen + ruoka 20,40 €/vrk

 • vuokra 7,60 €/vrk

 • ruoka 12,80 €/vrk

Tukiasunnot/päihdetyö

Vuokra peritään todellisten kustannusten mukaan.

Kenttätien palvelukeskus/päihdetyö

Palvelukeskuksen tukiasuntojen vuokra/kk
Vuokra 233,40 €

Yhteismajoitustilojen ja asunto-osaston käyttömaksu
asuminen+ruoka/vrk 20,40 €

 • vuokra 7,60 €/vrk

 • ruoka 12,80 €/vrk

Hyvinvointipalvelut asiakasmaksuyksikkö

 • Käyntiosoite work Torikatu 10, 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 70 90015 Oulu kaupunki
 • Puhelin Vaihde 08 558 410 work
 • Katso mahdolliset aukiolopoikkeukset
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Voit arvioida palveluasumisen laskurin avulla tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen kuukausimaksun kaupungin omissa ja ostopalveluna järjestetyissä yksiköissä.