Kehitysvammaisten lasten päivähoito - Asiakasmaksut - Oulun kaupunki

Kehitysvammaisten lasten päivähoitomaksut Kehitysvammaisten lasten päivähoitomaksut

Kehitysvammaisten lasten päivähoito 1.12.2012 alkaen

Oulun kaupungin näkemyksen mukaan yhdenvertaisuuden periaate on aikaisemmin edellyttänyt sitä, että päivähoitoikäisiltä päivähoitopalveluja käyttäviltä lapsilta peritään asiakasmaksut samoin perustein riippumatta siitä, onko palvelun käyttäjä ns. terve lapsi, vammainen tai kehitysvammainen. Päivähoitomaksu on peritty myös niiltä lapsilta, joilla päivähoitopalvelu on merkitty kehitysvammaisille tehtävään erityishuolto-ohjelmaan. Myös Oulun hallinto-oikeus on aiemmin vuosina 2008–2010 antamillaan päätöksillä linjannut asian kyseisellä tavalla.

Korkein hallinto-oikeus on 6.11.2012 antamallaan päätöksellä vahvistanut, että kehitysvammaisen lapsen osalta pelkästään päiväkotiryhmässä olemista voidaan pitää kuntouttavana ja että tällainen päiväkodissa tapahtuva hoito on merkittävä kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan. Kehitysvammaisen lapsen on saatava maksutonta päivähoitoa osana erityishuoltolain mukaista erityishuoltoa.

Oulun hallinto-oikeuden noudattama edellä kuvattu käytäntö on muuttunut marraskuusta 2012 alkaen.  Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on 27.3.2013 § 48 päättänyt, että kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan merkitystä päivähoidosta ei peritä päivähoitomaksua 1.12.2012 alkaen. Päätöksen myötä myös tuntirajoitukset (viisi tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa) ovat poistuneet.