Kotipalvelujen asiakasmaksut Kotipalvelujen asiakasmaksut

Kotona annettavat palvelut ovat kotipalvelua (sosiaalipalvelua) ja/tai kotisairaanhoitoa (terveyspalvelua), joita annetaan kaikenikäisille kuntalaisille.

Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu määritellään, kun palvelu kestää vähintään 14 vuorokautta. Kuukausimaksuun vaikuttavat palvelun laatu, määrä, perheen koko sekä maksukyky. Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntiperusteinen maksu.

Säännöllistä kotihoitoa järjestetään palvelusetelillä, kunnan omana toimintana ja ostopalveluna.

Voit arvioida säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun laskurin avulla.

Säännöllisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon tulotaulukko 2018

Hlö

tuloraja

tuettu1

tuettu2

tuettu3

valvottu1

valvottu2

tehostettu

 

€/kk*

1–5 h/kk

6–11 h/kk

12–20 h/kk

21–29 h/kk

30–45 h/kk

46– h/kk

 

 

%

%

%

%

%

%

 1

576

12

16

21

26

33

35

 2

1 063

10

13

16

18

21

22

 3

1 667

7

9

12

14

17

18

 4

2 062

5

7

10

12

14

15

 5

2 496

4

5

8

9

11

13

 6

2 866

3

4

8

9

10

11

 

*asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja

** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti

tulorajan korotus 350 €/lisäperheenjäsen

Tilapäinen kotihoito, yöpartio ja nostoapukäynti, tilapäinen omaishoidon vapaapäiväkäynti, turvapalvelukäynti 

Kertakäynti arkisin

 • alle 2 tuntia 12,30 €

 • 2–5 tuntia 19,70 €

 • yli 5 tuntia 29,50 €

Kertakäynti viikonloppuisin ja arkipyhinä

 • alle 2 tuntia 16,00 €

 • 2–5 tuntia 24,50 €

 • yli 5 tuntia 36,95 €

Kylvetyspalvelu

 • kylvetys palvelupisteessä 3,70 €/kerta/yhdensuuntainen matka

Asiakas maksaa kylvetysmaksun suoraan palvelupisteeseen ja kaupunki laskuttaa kuljetuksen osuuden

Pyykkipalvelu

 • kertamaksu 7,40 €

Asiointipalvelu

 • kertamaksu 8,10 €

Kauppapalvelu

 • kertamaksu 3,60 €

Saattajapalvelut

 • kertamaksu 13,90 €

Harkinnanvarainen aurauspalvelu

 • 87,45 €/talvikausi

Siivouspalvelu

Siivouspalvelusta peritään asiakkaan/perheen tulojen mukainen tuntimaksu.

Asiakas on oikeutettu siivouspalveluun silloin, kun palveluihin pääsykriteerit täyttyvät ja asiakkaan bruttotulot ovat

 • yhden hengen taloudessa 900 euroa/kk tai alle

 • kahden hengen taloudessa 901–1300 euroa/kk

Lisäksi asiakkaalla tulee olla säännöllisen kotihoidon asiakkuus.

Siivouspalvelun hinnat
bruttotulot €/kk hinta/tunti
0–739,59  4,65 €
739,60–1 165,85  23,20 €
1 165,86–1 300,00  30,70 €

Turvapalvelut

Turvapalvelusta peritään asiakkaan tuloihin perustuva kuukausimaksu, joka sisältää laitevuokran sekä hälytysten vastaanottopalvelun.

Turvapalvelukäynneistä peritään erillinen käyntimaksu.

Turvapuhelimen hinta
Tuloluokka €/kk  €/kk
0–642 8,15 €
642,01-1212 11,70 €
1212,01–1920 17,50 €
1920,01– 18,90 €

 

Turvapuhelimen ja ovihälyttimen hinta
Tuloluokka €/kk  €/kk
0–642  14,90 €
642,01–1212  18,35 €
1212,01–1920  24,25 €
1920,01–  25,70 €

 

Turvapuhelimen ja GSM-sovittimen hinta
Tuloluokka €/kk  €/kk
0–642  12,20 €
642,01–1212  15,70 €
1212,01–1920  21,55 €
1920,01–  23,00 €

 

Turvapuhelimen, ovihälyttimen ja GSM-sovittimen hinta
Tuloluokka €/kk  €/kk
0–642 18,95 €
642,01–1212 22,45 €
1212,01–1920 28,25 €
1920,01– 29,75 €

 

Ei tulosidonnaiset turvapalvelujen kuukausimaksut

 • Helppokäyttöinen GSM-puhelin 33,40 €/kk

 • Telecare-tyyppinen turvapuhelin 42,90 €/kk

 • GPS-paikannin 66,85 €/kk

Turvapalvelun hälytyskäynneistä perittävä käyntimaksu

Kertakäynti arkisin

 • alle 2 tuntia 12,30 €

 • 2–5 tuntia 19,70 €

 • yli 5 tuntia  29,50 €

Kertakäynti viikonloppuisin ja arkipyhinä

 • alle 2 tuntia 16,00 €

 • 2–5 tuntia 24,50 €

 • yli 5 tuntia 36,95 €

Tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut

 • Lääkäri 18,90 €

 • Muu henkilö 12,00 €

Omaishoidontuen vapaan asiakasmaksut

Omaishoidontuen lakisääteisen vapaan omavastuu ympärivuorokautisessa hoidossa 11,40 €/vrk, harkinnanvaraisissa 40 €/vrk. 

Palvelusetelit

 • Siivouspalveluseteli/tunti 20,00 €

 • Säännöllinen kotihoito tulosidonnainen enimmäisarvo: kotipalvelu 27,00 € ja kotisairaanhoito 35,00 €

Kotiutustiimi

 • Fysioterapeutin käynti 11,50 €

 • Lääkäri 19,10 €

 • Muu henkilö 12,10 €

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille kotiutustiimin palvelu kuuluu säännöllisen kotihoidon maksuun tulosidonnaisena, fysioterapeutin käynnin maksuperusteen on sarjassa annettava hoito.

Muut asiakkaat maksavat tilapäisen kotisairaanhoidon, fysioterapeutin ja lääkärin käyntimaksun, kuitenkin niin, että kotiutustiimipalveluista peritään asiakkaalta korkeintaan 48,90 € vuorokaudessa, joka on lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausimaksu.

Päivätoiminta

 • Päivätoiminta (klo 8.00–14.00) 17,90 €

 • Osapäivätoiminta 9,60 €

 • Osapäivä (ei sisällä aterioita) 3,70 €

 • Kuljetus joukkoliikennetaksan mukaan