Kotihoidon palvelumaksut

Kotona annettavat palvelut ovat kotipalvelua (sosiaalipalvelua) ja/tai kotisairaanhoitoa (terveyspalvelua), joita annetaan kaikenikäisille kuntalaisille.

Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu määritellään, kun palvelu kestää vähintään 14 vuorokautta. Kuukausimaksuun vaikuttavat palvelun laatu, määrä, perheen koko sekä maksukyky. Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntiperusteinen maksu.

Säännöllistä kotihoitoa järjestetään palvelusetelillä, kunnan omana toimintana ja ostopalveluna.

Voit arvioida säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun laskurin avulla.

Säännöllisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon tulotaulukko 2020

Hlö

tuloraja

tuettu1

tuettu2

tuettu3

valvottu1

valvottu2

tehostettu

 

€/kk*

1–5 h/kk

6–11 h/kk

12–20 h/kk

21–29 h/kk

30–45 h/kk

46– h/kk

 

 

%**

%

%

%

%

%

 1

588

12

16

21

26

33

35

 2

1 084

10

13

16

18

21

22

 3

1 701

7

9

12

14

17

18

 4

2 103

5

7

10

12

14

15

 5

2 546

4

5

8

9

11

13

 6

2 924

3

4

8

9

10

11

 

*asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja

** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Etäkotihoito

Etäkotihoito tarkoittaa sitä, että kaikki asiakkaan suunnitellut kotikäynnit toteutuvat kuvayhteyden välityksellä.

Voit arvioida säännöllisen etäkotihoidon kuukausimaksun laskurin avulla.

Etäkotihoidon taulukko

Henkilöitä

Tuloraja

1-5h/kk

6-11h/kk

12-20h/kk

21-29h/kk

30-45h/kk

46-h/kk

1

588

6%

8%

10%

13%

16,5%

17,5%

2

1084

5%

6,5%

8%

8%

10,5%

11%

3

1701

3,5%

4,5%

6%

7%

8,5%

9%

4

2103

2,5%

3,5%

5%

6%

7%

7,5%

5

2546

2%

2,5%

4%

4,5%

5,5%

6,5%

6

2924

1,5%

2%

4%

4,5%

5%

5,5%

 

Tilapäinen kotihoito, yöpartio ja nostoapukäynti, tilapäinen omaishoidon vapaapäiväkäynti, turvapalvelukäynti 

Kertakäynti arkisin

 • alle 2 tuntia 12,30 €

 • 2–5 tuntia 19,70 €

 • yli 5 tuntia 29,50 €

Kertakäynti viikonloppuisin ja arkipyhinä

 • alle 2 tuntia 16,00 €

 • 2–5 tuntia 24,50 €

 • yli 5 tuntia 36,95 €

Tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut

 • Lääkäri 18,90 €

 • Muu henkilö 12,00 €

Palvelusetelit

 • Siivouspalveluseteli/tunti 20,00 €

 • Säännöllinen kotihoito tulosidonnainen enimmäisarvo: kotipalvelu 27,00 € ja kotisairaanhoito 35,00 €

Kotiutustiimi

 • Fysioterapeutin käynti 11,40 €

 • Lääkäri 20,60 €

 • Muu henkilö 12,00 €

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille kotiutustiimin palvelu kuuluu säännöllisen kotihoidon maksuun tulosidonnaisena, fysioterapeutin käynnin maksuperusteen on sarjassa annettava hoito.

Muut asiakkaat maksavat tilapäisen kotisairaanhoidon, fysioterapeutin ja lääkärin käyntimaksun, kuitenkin niin, että kotiutustiimipalveluista peritään asiakkaalta korkeintaan 48,90 € vuorokaudessa 1–5 vuorokauden ajalta. Maksu on sama kuin lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausimaksu. Asiakasmaksu viiden vuorokauden ylimenevältä ajalta on 12 € vuorokaudelta, riippumatta siitä, kuinka monta käyntiä asiakas tarvitsee vuorokaudessa.

Päivätoiminta

 • Päivätoiminta (klo 8.00–14.00) 17,90 €

 • Osapäivätoiminta 9,60 €

 • Osapäivä (ei sisällä aterioita) 3,70 €

 • Kuljetus joukkoliikennetaksan mukaan

Hyvinvointipalvelut asiakasmaksuyksikkö

 • Käyntiosoite work Torikatu 10, 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 70, 90015 Oulu kaupunki
 • Puhelin Vaihde 08 558 410 work
 • Katso mahdolliset aukiolopoikkeukset
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lapsiperheen tuloselvityslomakkeet

Lapsiperheiden kotipalvelun tuloselvityslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake (yrittäjä täyttää myös yllä olevan)