Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Kotihoidon palvelumaksut

Kotona annettavat palvelut ovat kotipalvelua (sosiaalipalvelua) ja/tai kotisairaanhoitoa (terveyspalvelua), joita annetaan kaikenikäisille kuntalaisille.

Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa ja jos sen arvioidaan kestävän vähintään 2 kuukautta tai se on kestänyt 2 kuukautta. Kuukausimaksuun vaikuttavat palvelun laatu, määrä, perheen koko sekä maksukyky. Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntiperusteinen maksu.

Säännöllistä kotihoitoa järjestetään palvelusetelillä, kunnan omana toimintana ja ostopalveluna.

Laskuri

Voit arvioida säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun laskurin avulla.

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla/lisähenkilö. Maksuprosentti yli 6 henkilön osalta on sama kuin 6 henkilön kohdalla vaikka henkilöitä olisi enemmän.

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukko 1.7.2021 lähtien

 

Etäkotihoito

Etäkotihoito tarkoittaa sitä, että kaikki asiakkaan suunnitellut kotikäynnit toteutuvat kuvayhteyden välityksellä.

Laskuri

Voit arvioida säännöllisen etäkotihoidon kuukausimaksun laskurin avulla.

Etäkotihoidon maksutaulukko 1.7.2021 jälkeen

 

Tilapäinen kotihoito, yöpartio ja nostoapukäynti, tilapäinen omaishoidon vapaapäiväkäynti, turvapalvelukäynti 

Kertakäynti arkisin

 • alle 2 tuntia 12,30 €

 • 2–5 tuntia 19,70 €

 • yli 5 tuntia 29,50 €

Kertakäynti viikonloppuisin ja arkipyhinä

 • alle 2 tuntia 16,00 €

 • 2–5 tuntia 24,50 €

 • yli 5 tuntia 36,95 €

 

Tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut

 • Lääkäri 19,20 €

 • Muu henkilö 12,20 €

 

Palvelusetelit

 • Säännöllinen kotihoito, tulosidonnainen enimmäisarvo: kotipalvelu 27,00 €/tunti  ja kotisairaanhoito 35,00 € / tunti.

 

Kotiutustiimi

 • Fysioterapeutin käynti 11,60 €

 • Lääkäri 20,90 €

 • Muu henkilö 12,20 €

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille kotiutustiimin palvelu kuuluu säännöllisen kotihoidon maksuun tulosidonnaisena, fysioterapeutin käynnin maksuperusteen on sarjassa annettava hoito.

Muut asiakkaat maksavat tilapäisen kotisairaanhoidon, fysioterapeutin ja lääkärin käyntimaksun, kuitenkin niin, että kotiutustiimipalveluista peritään asiakkaalta korkeintaan 49,60 € vuorokaudessa 1–5 vuorokauden ajalta. Maksu on sama kuin lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausimaksu. Asiakasmaksu viiden vuorokauden ylimenevältä ajalta on 12 € vuorokaudelta, riippumatta siitä, kuinka monta käyntiä asiakas tarvitsee vuorokaudessa.

 

Kotikuntoutusmaksut

Kotikuntoutusjakson enimmäiskesto on 8 viikkoa. Maksut peritään seuraavasti 

 • Kertamaksu 12,00 €/käynti. Käyntejä enintään yksi /viikko
 • Viikkomaksu 24 €/viikko (3,43€/päivä). Käyntejä vähintään kaksi/viikko
 • Maksukyvyn mukainen maksu niille asiakkaille, jotka ovat jo säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä

 

Päivätoiminta

 • Päivätoiminta (klo 8.00–14.00) 17,90 €

 • Osapäivätoiminta 9,60 €

 • Osapäivä (ei sisällä aterioita) 3,70 €

 • Kuljetus joukkoliikennetaksan mukaan

Hyvinvointipalvelut asiakasmaksuyksikkö

 • Käyntiosoite work Yrttipellontie 6, 3.krs, 90230 Oulu
 • Postiosoite postal PL 70, 90015 Oulu kaupunki
 • Puhelin Vaihde 08 558 410 work
 • Katso mahdolliset aukiolopoikkeukset
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lapsiperheen tuloselvityslomakkeet

Lapsiperheiden kotipalvelun tuloselvityslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake (yrittäjä täyttää myös yllä olevan)