Tasasuu­ruisten maksujen ja laskujen oikaisu­me­nettely

Sosiaali- ja terveyspalveluista määrättyyn kaikille tasasuuruiseen asiakasmaksuun (esimerkiksi terveyskeskusmaksut, hammashoito, lyhytaikainen laitoshoito) ja siitä perittävään laskuun voi hakea muutosta. Muutosta perittävään laskuun haetaan oikaisuvaatimuksella perusteluineen. 

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvään, tulosidonnaisesta asiakasmaksua koskevaan laskuun (esimerkiksi tehostettu palveluasuminen, säännöllinen kotihoito) ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Toimi tasasuuruisen laskun suhteen seuraavasti:

1. Tarkista laskustasi seuraavat asiat:

 • mistä käyttämästäsi tai perumattomasta hyvinvointipalveluiden palvelusta ja yksiköstä laskusi on syntynyt (esimerkiksi Tuiran hyvinvointikeskus, Aapistien hammashoitola, Oulun kaupunginsairaala)
 • vastaako laskun erittely saamaasi palvelua
 • vastaako laskun loppusumma erittelyä
 • Maksukattoa kerryttävistä laskuista (esim. lyhytaikainen laitoshoito) tarkista, onko mahdollinen maksukatto ylittynyt tai ylittymässä. Maksukaton seuranta on asiakkaan vastuulla. 

2. Jos laskussasi on virhe tai siinä on muuta huomauttamista tai sinulla on esittää hyväksyttävät syyt perumattomasta ajanvarauksesta

 • Soita sen palveluyksikön asiakaspalvelunumeroon, jossa asioit tai varasit ajan. Esitä heille laskun sisältöä koskevat huomautukset virheestä tai aiheettomuudesta sekä mahdollinen ehdotuksesi laskun korjaamiseksi. Soita tarvittaessa kaupungin vaihteeseen p. 08 5584 10 saadaksesi yksikön yhteystiedot. 
 • Kyseisen yksikön vastuullinen viranhaltija ratkaisee kanssasi laskua koskevat huomautukset ja antaa tarvittaessa sinulle toimintaohjeet.  
 • Jos yksikön vastuullisen viranhaltijan ratkaisu viipyy, pyydä laskullesi tarvittaessa maksuaikaa käsittelyn ajaksi

3. Jos et ole tyytyväinen asianomaisen viranhaltijan ratkaisuun laskuasi kohtaan ja haluat tehdä perustelluista syistä laskuasi koskevan oikaisuvaatimuksen toimi seuraavasti:

 • Hae vapaamuotoisella kirjeellä muutosta laskuun 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut laskun tiedoksi. 
 • Oikaisuvaatimus on vapaamuotoinen kirje, jossa tulee olla seuraavat tiedot
  -perustelut, miksi vaadit oikaisua tai muutosta laskuun
  -laskun tiedot: laskunumero, maksajan etunimet ja sukunimi)
  -kopio laskusta, jos mahdollista
  -omat yhteystietosi (puhelinnumero, sähköposti, kotiosoite)
  -Lisätietoja muutoksenhausta p. 044 4036901
 • Oikaisuvaatimus osoitetaan Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden yksilöasiain jaostolle.
  sähköisesti: kirjaamo@ouka.fi
  postitse: Oulun kaupungin kirjaamo, PL71, 90015 Oulu