Maksukatto

Maksukatto

Kohtuuttoman korkeiksi nousevien kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen välttämiseksi on käytössä maksukatto. Jos asiakkaan vuotuiset maksut ylittävät 683 euroa, on avopalvelujen käyttö tämän jälkeen asiakkaalle maksutonta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hinta maksukaton jälkeen 1.1.2018 alkaen on 22,50 euroa vuorokaudelta.

Asiakas kerää maksuja kalenterivuoden jaksoissa. Uusi jakso alkaa vuosittain aina 1.1. ja päättyy 31.12. Kun 683 euron katto saavutetaan, asiakas saa vapautuksen avopalvelujen maksuista loppuvuodeksi. 

Maksukaton piiriin kuuluvat maksut:

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut

 • fysioterapiamaksut

 • sarjahoidon maksut

 • sairaalan poliklinikkamaksut

 • päiväkirurgian maksut

 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa

 • yö- ja päivähoidon maksut

 • kuntoutushoidon maksut

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja: 

 • hammashoidosta

 • sairaankuljetuksesta

 • lääkärintodistuksista

 • erikoismaksuluokan lisämaksuja

 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista

 • tulosidonnaisia maksuja.

Muutoksia terveydenhuollon maksukattokäytäntöihin

Vihreiden vapaakorttien tilalle todistukset, myöntäjäksi Monetran laskutus

Maksukaton täyttyminen on todistettu aiemmin kaupungin tai OYS:n myöntämällä vihreällä vapaakortilla, mutta se on jäänyt kaupungin osalta historiaan. Jatkossa maksukaton saavuttaneille annetaan A4-kokoinen valkoinen todistus.

Asiakkaiden toivotaan asioivan ensisijaisesti postin välityksellä: todistuksen saamiseksi maksetut laskut tai kopiot niistä tulee postittaa osoitteeseen Monetran laskutus, PL 75, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen tulee merkitä sana "Maksukatto".
Todistuksen voi hakea virka-aikaan myös paikan päältä Monetran laskutuksesta, osoitteesta Torikatu 10 90100 Oulu, 1. kerros . Todistusta hakiessaan asiakkaalla tulee olla mukana laskut maksukattoa kerryttäneistä asiakasmaksuista.
Lisätietoja antavat: palveluasiantuntijat Pirjo Seppänen, Merja Karsi ja Anne Pori p. 08 5585 4770 tai sähköpostilla asiakaslaskutus(at)ouka.fi 

Hyvinvointipalvelut asiakasmaksuyksikkö

 • Käyntiosoite work Torikatu 10, 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 70, 90015 Oulu kaupunki
 • Puhelin Vaihde 08 558 410 work
 • Katso mahdolliset aukiolopoikkeukset
Tiedot esitetään hCard-muodossa.