Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Maksukatto

Maksukatto

Kohtuuttoman korkeiksi nousevien kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen välttämiseksi on käytössä maksukatto. Jos asiakkaan vuotuiset maksut ylittävät 692 euroa, on avopalvelujen käyttö tämän jälkeen asiakkaalle maksutonta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hinta maksukaton jälkeen 1.1.2022 alkaen on 22,80 euroa vuorokaudelta.

Asiakas kerää maksuja kalenterivuoden jaksoissa. Uusi jakso alkaa vuosittain aina 1.1. ja päättyy 31.12. Kun 692 euron katto saavutetaan, asiakas saa vapautuksen avopalvelujen maksuista loppuvuodeksi. 

Maksukaton piiriin kuuluvat maksut:

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapia-, puheterapia-, toimintaterapia- ja ravitsemusterapiamaksut
 • neuropsykologinen kuntoutus-, jalkojenhoito- ja siedätyshoitomaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollon maksut tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon toimenpiteistä perittävät maksut
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
 • etäyhteyksien avulla toteutuneista palveluista perittävät maksut

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja: 

 • sairaankuljetusmaksut
 • lääkärintodistusmaksut
 • erikoismaksuluokan lisämaksut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perityt maksut
 • tulosidonnaiset maksut
 • palvelusetelillä järjestetyn tilapäisen kotisairaanhoidon omavastuuosuudet
 • palvelusetelillä järjestetyn fysioterapian omavastuuosuudet

Todistus vuoden 2022 maksukaton täyttymisestä

Jatkossa maksukaton saavuttaneille annetaan pyydettäessä todistus.

Asiakkaiden toivotaan asioivan puhelimitse p. 08 5585 4770

Sähköpostitse; asiakaslaskutus(at)ouka.fi 

Tai postitse: Monetran laskutus, PL 75, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen tulee merkitä sana "Maksukatto".

Hyvinvointipalvelut asiakasmaksuyksikkö

 • Käyntiosoite work Yrttipellontie 6, 3.krs, 90230 Oulu
 • Postiosoite postal PL 70, 90015 Oulu kaupunki
 • Puhelin Vaihde 08 558 410 work
 • Katso mahdolliset aukiolopoikkeukset
Tiedot esitetään hCard-muodossa.