Maksuvaikeudet - Asiakasmaksut - Oulun kaupunki

Maksuvaikeudet

Tilapäinen maksuvaikeus: Korollista maksuaikaa laskullesi

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman erillistä viranomaisen päätöstä. Jos et maksa annettuun eräpäivään mennessä laskuasi, lasku siirtyy Svea Perintä Oy:n perintään 14 vuorokauden kuluessa eräpäivästä.  

Sinulla on mahdollisuus saada laskullesi maksuaikaa enintään 6 kuukautta. Maksuaikaa voidaan myöntää, jos lasku ei ole ehtinyt erääntyä. Myönnetystä maksuajasta peritään alkuperäisen eräpäivän jälkeiseltä ajalta Suomen pankin vahvistama viivästyskorko (v.2022 viivästyskorko 7 %).

Voit valita, kuinka monessa erässä ja minkä suuruisissa erissä maksat laskusi annettuun eräpäivään mennessä. Käytä maksaessasi samaa viitenumeroa. 

Jos tarvitset lisää maksuaikaa, soita numeroon

  • 08 5585 4145, jos tarvitset maksuaikaa enintään 6 kuukautta (klo: 9:00- 12:00)


Toistuva maksuvaikeus: Maksujen huojennusmenettely

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja –asetuksessa (912/1992). Asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä säädetään asiakasmaksulain 11 §:ssä, jonka mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin, kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Hyvinvointipalveluiden asiakasmaksuihin voi hakea erillisellä hakemuksella asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista tai palvelusetelin arvon korottamista, jos toimeentulon edellytykset vaarantuvat asiakasmaksun vuoksi. Hakemuksen perusteella tehtävä päätös asiakasmaksujen huojennuksesta on muutoksenhakukelpoinen.

                            Asiakasmaksu Voidaanko alentaa tai jättää perimättä ?
Säännölliset, kotona annettavat palvelut (kotihoito,lapsiperheiden kotipalvelu)       Kyllä        
Pitkäaikaiset asumispalvelut (tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, tuettu palveluasuminen) Kyllä
Pitkäaikainen laitoshoito Kyllä
Pitkäaikainen perhehoito Kyllä

Tilapäiset kotona annettavat palvelut (kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu)

Kyllä
Tukipalvelut (ateria-,siivous- ja kylvetyspalvelut) Kyllä
Lyhytaikaiset asumispalvelut Kyllä
Lyhytaikainen sosiaalihuollon laitoshoito (tasamaksu) Kyllä
Lyhytaikainen perhehoito (tasamaksu) Kyllä
Terveydenhuollon tasasuuruiset maksut (esim. poliklinikkamaksut, suun terveydenhuollon maksut, tilapäinen kotisairaanhoito tai kotisairaalahoito, sarjahoitomaksut kuten fysioterapia) Ei
Lyhytaikainen terveydenhuollon laitoshoito Ei


Lisätietoja puh. 044 703 6901 tai sähköposti: mari.hemmila(at)ouka.fi tai puh. 08 5585 3782 (klo: 9:00-12:00)

Perusteet asiakasmaksujen alentamiselle/perimättä jättämiselle (Hyvinvointilautakunta 21.12.2021 § 201)

Hakemus hyvinvointipalveluiden asiakasmaksun huojentamiseksi tai setelin arvon korottamiseksi (pdf)

Hakemus liitteineen lähetään Oulun kaupungin kirjaamoon joko postitse tai sähköpostilla, jolloin suositellaan käyttämään Oulun kaupungin tarjoamaa turvasähköpostia. Ohje turvasähköpostin käyttöön.


Maksuvaikeudet ja ylivelkaantumien

Jos Sinulla tai perheelläsi on toistuvia maksuvaikeuksia ja taustalla ylivelkaantuminen, ota ensisijaisesti yhteyttä omaan hyvinvointikeskuksesi sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan eri vaihtoehtojen selvittämiseksi. Sosiaalityön yhteystiedot löydät tästä.

Jos olet eri syistä velkaantunut, koet tarvitsevasi apua ja sinulla on säännöllinen ansio-, eläke- tai muu tulo, voit olla oikeutettu lakisääteisen talous- ja velkaneuvontaan ja mahdollisesti yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Voit ottaa eri vaihtoehtojen selvittämiseksi yhteyttä Oulun oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojaan puh. 029 56 61460.