Maksuvaikeudet

Tilapäinen maksuvaikeus: Korollista maksuaikaa laskullesi

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman erillistä viranomaisen päätöstä. Jos et maksa annettuun eräpäivään mennessä laskuasi, lasku siirtyy Svea Perintä Oy:n perintään 14 vuorokauden kuluessa eräpäivästä.  

Sinulla on mahdollisuus saada laskullesi maksuaikaa. Maksuaikaa voidaan myöntää, jos lasku ei ole ehtinyt erääntyä. Myönnetystä maksuajasta peritään alkuperäisen eräpäivän jälkeiseltä ajalta Suomen pankin vahvistama viivästyskorko (2020 viivästyskorko 7 %).

Voit valita, kuinka monessa erässä ja minkä suuruisissa erissä maksat laskusi annettuun eräpäivään mennessä. Käytä maksaessasi samaa viitenumeroa. 

Jos tarvitset lisää maksuaikaa, soita numeroon

  • 08 5585 4145, jos tarvitse maksuaikaa enintään 3 kuukautta
  • 044 703 6901, jos tarvitse maksuaikaa enintään 6 kuukautta


Toistuva maksuvaikeus: Maksujen huojennusmenettely

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu (mikä tahansa) ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu (esimerkiksi pitkäaikainen laitoshoito tai säännöllinen kotisairaanhoito) tulee jättää perimättä tai sitä on alennettava, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 

Hyvinvointipalveluiden asiakasmaksuihin voi hakea erillisellä hakemuksella asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista tai palvelustelin arvon korottamista, jos toimeentulon vaarantuu pysyvästi. Hakemuksen perusteella tehtävä päätös asiakasmaksujen huojennuksesta on muutoksenhakukelpoinen.

Lisätietoja hakemusmenettelystä puh. 08 5585 3782 tai 044 7036901

Hakemus hyvinvointipalveluiden asiakasmaksun huojentamiseksi tai setelin arvon korottamiseksi (pdf)


Maksuvaikeudet ja ylivelkaantumien

Jos Sinulla tai perheelläsi on toistuvia maksuvaikeuksia ja taustalla ylivelkaantuminen, ota ensisijaisesti yhteyttä omaan hyvinvointikeskuksesi sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan eri vaihtoehtojen selvittämiseksi. Sosiaalityön yhteystiedot löydät tästä.

Jos olet eri syistä velkaantunut, koet tarvitsevasi apua ja sinulla on säännöllinen ansio-, eläke- tai muu tulo, voit olla oikeutettu lakisääteisen talous- ja velkaneuvontaan ja mahdollisesti yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Voit ottaa eri vaihtoehtojen selvittämiseksi yhteyttä Oulun oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojaan puh. 029 56 61460.