Palveluasumisen laskuri

Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen kuukausimaksun laskuri kaupungin omissa ja ostopalveluna järjestetyissä yksiköissä 

Asiakkaalta perittävä palvelumaksu määräytyy asukkaan tulojen mukaan. Maksu on 35 % siitä osasta nettotuloa, joka ylittää 588 euroa kuukaudessa. Lisäksi peritään tehostetussa palveluasumisessa (yövalvotussa yksikössä) perusmaksu, joka on 42,30 €/kk. Mikäli molemmat puolisot asuvat yhteisessä palveluasunnossa, on palvelumaksu 22 % 1084,00 euroa ylittävästä nettotulon osasta.


Tuloina otetaan huomioon asiakkaan nettotulot ja pääomatulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Tehostetun palveluasumisen (yövalvottu asuminen) asiakkailta tuloksi huomioidaan Kelan maksama eläkkeen saajan hoitotuki. Kelan maksama asumistuki huomioidaan asiakkaan tuloksi, kun määritellään käyttövaraa.


Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, alaikäisestä lapsesta saatua elatusapua tai -tukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää sekä mahdollisia opintojen johdosta suoritettavia apurahoja tai muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.


Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut alaikäisten lasten elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määrärajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).


Edunvalvojan palkkio ja tilintarkastusmaksu vähennetään maistraatin voimassa olevan päätöksen mukaan. Vähennykseksi hyväksytään perusmaksu ja vuositilin antamisesta määrätty palkkio. Omaisuuden ositusta tai perinnönjakoa koskevasta päätöksestä aiheutuneita kuluja ei hyväksytä menoksi palvelumaksua määriteltäessä.


Asiakkaalle jää käyttövaraa

Tulojen vähennyksenä huomioidaan käyttövaraa määriteltäessä asiakkaan palvelukotiin maksama vuokra ja ruoka sekä vesi ja sähkö. Palvelumaksun määrittelyssä huomioidaan, että asiakkaalle jää kuukausittain käyttövara, joka on vuoden 2021 toimeentulotuen yksinasuvan perusnormi, vähennettynä ravintomenoilla. Tehostetussa palveluasumisessa (yövalvottu) asiakkaalle jäävä vähimmäiskäyttövara on 257,07 euroa/kuukausi sekä Kelan hoitotuesta 65% riippuen hoitotuen määrästä (huomioidaan tuloksi vain tehostetussa palveluasumisessa). Palveluasumisessa (ei yövalvottu) asiakkaalle jäävä vähimmäiskäyttövaran on 257,07 €/kk.  Jos edellä mainittua käyttövaraa ei jää, palvelumaksua alennetaan tai sitä ei peritä.

 

Laskuri on suuntaa antava

 

Talouden koko (henkilömäärä):
   

Palvelumaksun laskennassa huomioitavat nettotulot

Tehostettu palveluasumisen yksikkö (yövalvottu)
*Pakollinen valinta
Kyllä
Ei

Kelan hoitotuki Hlö 1: € / kk
Kelan hoitotuki Hlö 2: € / kk
€ / kk
€ / kk
€ / kk
 

Tuloista vähennettävät menot

€ / kk
 

Huomioitavat tulot yhteensä:


Käyttövaran laskennassa huomioitavat menot

Menona ei huomioida: mm. omaisuuden hoitoon liittyviä menoja kuten vastikkeet, lainanlyhennykset, vakuutusmaksut, autopaikkamaksut jne.

€ / kk
€ / kk
 

 

Menoista vähennettävät tulot:
Asumistuki: € / kk
Eläkkeensaajan asumistuen laskuri (Kela)

Menot yhteensä:

Arvio lopullisesta palvelumaksusta €/kk