Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Terveyskeskusmaksut

 • Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu 20,90 € ja hoitajakäynti ilmainen. 

 • Terveyskeskusmaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta.

 • Terveyskeskusmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuodessa.

 • Sairaalan poliklinikkamaksu 41,80 € laskutetaan sekä erikoislääkärin että muun terveydenhuollon ammattilaisen antamasta palvelusta. Hoitajakäynti on ilmainen.

 • Oulun seudun ja Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen terveyskeskusmaksut: peritään 18 vuotta täyttäneiltä arkisin klo 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 41,80 € jokaiselta käynniltä lääkärin vastaanotosta

 • Maksukatto 692,00 €
   

Hinnat koskevat henkilöitä, joilla on kotikunta Suomessa. Lue lisätietoja asiakasmaksuista asiakasmaksujen etusivulta. Jos et ole Suomen kansalainen, tarkista maksukäytännöt täältä (EU-terveydenhoito.fi).
 

Peruuttamaton poisjäänti varatulta ajalta

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 51,50 €. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Varatut ajat tulee peruuttaa puhelimitse viimeistään edeltävänä päivänä. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.

 

Terapiapalvelut

Palvelusta peritään maksu enintään 45 hoitokerrasta kalenterivuodessa.

 • Sarjassa annettava hoito/kerta 11,60 

 • Fysioterapia/kerta 11,60 €

 • Ryhmäfysioterapia/kerta 11,60 

 • Jalkojenhoito 11,60 €/käynti

 • Neuropsykologinen kuntoutus 11,60 €/käynti

 • Ravitsemusterapia 11,60 €/käynti

 • Toimintaterapia 11,60 €/käynti

 • Puheterapia 11,60 €/käynti. Puheterapiasta saa periä maksun perusterveydenhuollossa, mutta ei sarjassa annetusta puhe- ja äänihäiriöhoidosta.

 

Todistukset

Perusterveydenhuollon lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 51,50 euroa. Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan kuitenkin periä enintään 61,80 euroa. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).

Maksut eivät kerrytä maksukattoa. Lääkärintodistusmaksut peritään myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Maksuttomat todistukset

 • Asevelvolliselle palvelukelpoisuudesta annettava lääkärinlausunto
 • Hakemukset, lausunnot, lähetteet toiseen sairaanhoitolaitokseen tai sosiaalihuoltolain mukaiseen laitoshoitoon pääsemistä varten
 • Joukkorokotustodistus
 • Kuolintodistus
 • Lausunto VPL:n ja SHL:n mukaista kuljetuspalvelutukea varten
 • Lähete lääkinnälliseen kuntoutukseen
 • Lääkärinlausunto B (sairaslomaa, sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan hakemista tai kuntoutusta varten, lääkehoidon erityiskorvattavuuden tai kliinisiä ravintovalmisteita varten hakemiseksi annettu lausunto)
 • Lääkärinlausunto invalidien kantakorttia varten
 • Lääkärinlausunto raskauden keskeytystä varten (AB1, AB2)
 • Lääkärinlausunto sterilointia varten( St1, St2)
 • Lääkärintodistus A
 • Lääkärintodistus lapsen äkillisestä sairaudesta virkavapauden tai työloman myöntämistä varten
 • Nuorison terveystodistus
 • Rintamaveteraanien kuntoutushakemus
 • Terveyskeskuksen/sairaanhoitolaitoksen todistus matkakustannusten korvausta varten (Sv 67)
 • Veteraanien kaikki todistukset
 • Edunvalvojan määräämistä varten pyydetty todistus

 Maksulliset todistukset

 • Ajokorttitodistukset 61,80 €
 • Ajokorttilupahakemukseen liitettävä lääkärintodistus 61,80 €
 • Terveydentilan valvontaa varten tarvittavat lääkärintodistukset (esim. tartuntatautilain mukaiset todistukset) 51,50 €
 • Hammaslääkärin vakuutusyhtiölle antama todistus hammas- ja leukatapaturmasta 51,50 €
 • Lääkärin tai hoitajan kansainvälinen rokotustodistus keltakuumerokotuksesta 51,50 €
 • Lääkärinlausunto B verotusta varten 51,50 €
 • Lääkärinlausunto C tai D (lapsen hoitotukea varten, vammaistukea varten, eläkkeensaajien hoitotukea varten, lapsen vanhempien erityishoitorahaa varten) 51,50 €
 • Lääkärinlausunto E 51,50 €
 • Lääkärinlausunto pahoinpitelystä potilaan pyynnöstä 51,50 €
 • Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus, englannin- ja saksankielinen lääkärintodistus) 51,50 €
 • Lääkärintodistus elintarvikkeita ja talousvettä käsittelevästä henkilöstä (elintarviketodistus) 51,50 €
 • Puolustusvoimien terveystarkastuslomake vapaaehtoisena palvelukseen tai YK-joukkoihin hakeville 51,50 €
 • Terveysmatkalähete 51,50 €
 • Vaihto-oppilastodistukset 51,50 €
 • Muut hoitoon liittymättömät vapaamuotoiset todistukset (esim. asunnonhakua varten) 51,50 €
 • Lääkärintodistus HIV-tutkimuksesta viisumianomusta varten 51,50 €

Mikäli olet saanut virheellisen terveyskeskuslaskun, ota yhteys omaan terveysasemaasi selvittääksesi laskun oikeellisuuden.

Mikäli sinulla on kysyttävää erikoislääkärin vastaanotolta saamastasi laskusta, ota yhteys ao. poliklinikalle.

Maksuaika

Erääntymättömiin laskuihin voidaan myöntää maksuaikaa. Käytetystä maksuajasta peritään korko.

Maksulle, jotka Oulun kaupunki on laskuttanut 31.12.2022 saakka voidaan myöntää lisää maksuaikaa, jos lasku ei ole ehtinyt erääntyä. Maksuaika on korollista. Maksuaikaa yhden kuukauden myöntää Monetra Oulu Oy ja enintään kuusi kuukautta maksuaikaa myöntää konsernihallinnon talous- ja rahoitusryhmän perintä.

Maksuaikaa koskevissa asioissa soita numeroon 08 558 54770.

Jos haluat sopia maksuajasta kuljetuspalvelujen omavastuulaskuihin, soita numeroon 08 558 40 555.

 

Jos tarvitset maksuaikaa varhaiskasvatuksen laskuun, voit soittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimin numeroon 08 558 45300, paina 2.  Puhelinaika arkisin klo 9.00-12.00.