Terveyskeskusmaksut

 • Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu 20,60 € ja hoitajakäynti ilmainen. 

 • Terveyskeskusmaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta.

 • Terveyskeskusmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuodessa.

 • Sairaalan poliklinikkamaksu 41,20 € laskutetaan sekä erikoislääkärin että muun terveydenhuollon ammattilaisen antamasta palvelusta.

 • Oulun seudun ja Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen terveyskeskusmaksut: peritään 18 vuotta täyttäneiltä arkisin klo 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä

  41,20 € jokaiselta käynniltä lääkärin vastaanotosta

  24,70 € jokaiselta käynniltä sairaanhoitajan vastaanotosta

 • Sarjassa annettava hoito/kerta 11,40 

 • Fysioterapia/kerta 11,40 €

 • Ryhmäfysioterapia/kerta 11,40 

 • Jalkojenhoito 11,40 €/käynti (1.7.2021 alkaen)

 • Neuropsykologisen kuntoutus 11,40 €/käynti (1.7.2021 alkaen)

 • Ravitsemusterapia 11,40 €/käyni (1.7.2021 alkaen)

 • Toimintaterapia 11,40 €/käynti (1.7.2021 alkaen)

 • Puheterapia 11,40 €/käynti Puheterapiasta saa periä maksun perusterveydenhuollossa, mutta ei sarjassa annetusta puhe- ja äänihäiriöhoidosta. (1.7.2021 alkaen)

Palvelusta peritään enintään 45 hoitokerrasta kalenterivuodessa.

 • Maksulliset todistukset, myös psykiatria 50,80 €. Kaikki todistukset, mm. sairauden hoitoon liittyvät, eivät ole maksullisia. 

 • Ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi 61,00 €

 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu 50,80 €. Lääkärin aika on peruttava viimeistään varattua aikaa edeltävänä päivänä.

 • Maksukatto 683,00 
   

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 50,80 €. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Varatut ajat tulee peruuttaa puhelimitse viimeistään edeltävänä päivänä.
 

Lisää asiakasmaksuista

Mikäli olet saanut virheellisen terveyskeskuslaskun, ota yhteys omaan terveysasemaasi selvittääksesi laskun oikeellisuuden.

Mikäli sinulla on kysyttävää erikoislääkärin vastaanotolta saamastasi laskusta, ota yhteys ao. poliklinikalle.

Maksuaika

Erääntymättömiin laskuihin voidaan myöntää maksuaikaa. Käytetystä maksuajasta peritään korko.

Puhelinnumerot, joista asiaa voi kysyä:

08 5585 4145 asiakasmaksuyksikkö (enintään 3 kk maksuaikaa) Huom! Soittoaika arkisin klo 9.00–12.00

08 5585 4770 maksukatto/laskutus (enintään 1 kk maksuaikaa)

044 703 6901 hyvinvointipalveluiden asiantuntija (enintään 6 kk)

08 558 45300 vain varhaiskasvatuksen laskut (klo 9.00–12.00)