Asiakkaan oikeudet Asiakkaan oikeudet

Asiakkaan oikeudet -sivuilta löytyy tietoa hoitotakuun toteutumisesta, terveysaseman vaihtamisesta sekä sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot.

Ilmoittaminen vaaratilanteesta

Asiakas tai hänen läheisensä voi tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastaan vaaratilanteesta eli asiakkaan turvallisuuden vaarantaneesta tapahtumasta, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa haittaa asiakkaalle.

Ilmoitus tehdään sähköisen lomakkeen kautta.

Lähetä palautetta.