Asiakkaan oikeudet

Asiakkaan oikeudet -sivuilta löytyy tietoa hoitotakuun toteutumisesta, terveysaseman vaihtamisesta sekä sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot.

Ilmoittaminen vaaratilanteesta

Asiakas tai hänen läheisensä voi tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastaan vaaratilanteesta eli asiakkaan turvallisuuden vaarantaneesta tapahtumasta, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa haittaa asiakkaalle.

Tee ilmoitus vaaratilanteesta tästä.

Hoidon aikainen vaaratapahtumailmoitus on eri asia kuin sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen ilmoitus, joista voit lukea lisää osoitteesta www.ouka.fi/huoli.

Anna palautetta:

Sähköinen palautekanava (Ouka.fi)

Ilmoita vaaratilanteesta

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Voit myös antaa asiakaspalautetta suoraan yksikön palautelaatikkoon tai mahdollisella asiakaspalautelaitteella.

Seuraa hyvinvointikeskusten asiakaspalautelaitteilla annettua asiakastyytyväisyyttä hyvinvointikeskusten sivuilta.