Hoitotakuun toteutuminen Oulun kaupungissa

 

Ensimmäinen vapaa aika kiireettömälle vastaanotolle hyvinvointikeskuseen tai terveysasemalle;(Luvut on päivitetty 7.2.2018.)

Haukiputaan hyvinvointikeskus lääkäri 25vrk
  hoitaja  12vrk
Kaakkurin hyvinvointikeskus lääkäri 32vrk
  hoitaja 17vrk
Kaakkurin hyvinvointikeskus; Oulunsalo lääkäri 19vrk
  hoitaja 11vrk
Kiimingin hyvinvointikeskus lääkäri 20 vrk
  hoitaja 13vrk
Kontinkankaan hyvinvointikeskus lääkäri 28vrk
  hoitaja 30 vrk
Myllyojan hyvinvointikeskus lääkäri 28vrk
  hoitaja 28vrk
Tuiran hyvinvointikeskus lääkäri 18vrk
  hoitaja 14vrk
Tuiran hyvinvointikeskus; Kaijonharju lääkäri 32vrk
  hoitaja 22vrk
Tuiran hyvinvointikeskus; Rajakylä lääkäri 28vrk
  hoitaja 11vrk
Keskimääräinen jonotusaika lääkäri 26 vrk
  hoitaja 18 vrk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen jonotusaika 2017–2018

Keskimääräinen jonotusaika pylväskuviona

Jonotusaika terveysasemittain 2017–2018 (kumulatiivinen)

 

Geriatrian vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon  on 3 kk.  

Fysiatrin vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 1,5kk; lähetteiden käsittelyaika 4 viikkoa. (Tilanne 7.2.18).

Suun terveydenhuollon jonotusaika kiireettömään hoitoon on 4 kuukautta. (tilanne 19.2.18).

 

 

 

Mielenterveyspalveluiden jonotilanne  31.1.2018

Mielenterveyspalveluissa (kaupungin oman tuotannon psykiatrinen erikoissairaanhoito) aikuisilla (yli 23 v.) on 2 hoitotakuun ylittävää jonotusta (yli 6 kk), ja aikuisilla (18-22 v) on 5 hoitotakuun ylitystä (yli 3 kk). Nuorilla (13-17 v) ei ole hoitotakuun ylityksiä, mutta lapsilla (0-12 v) on 1 hoitotakuukriteerit ylittävä jonotus.

  • Lastenpsykiatriaan (0-12 v.) on 15 jonossa ja odotusaika keskimäärin 44 vrk. Nuorisopsykiatriaan (13-17 v.) on 36 jonossa, odotusaika keskimäärin 42 vrk.
  • Aikuisilla (18-22 v.) on jonossa 60 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika kiireettömäksi arvioituun hoitoon on 52 vuorokautta ja aikuisilla (yli 23 v) jonossa 243 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika 79 vuorokautta.

 

Päihdepalveluiden jonotilanne 31.1.2018

 

  • Avopäihdepalveluissa (A-klinikka, nuorten päihdeasemat Redi 64 ja Road 14) ei ole aikuisilla (23 v ja sitä vanhemmat) 6 kk ylittäviä jonotuksia, eikä alle 23-vuotiaillakaan ole ylityksiä.
  • Avopäihdepalveluissa keskimääräinen jonotusaika kiireettömiksi arvioituihin hoitoihin on aikuisilla 73 vuorokautta ja nuorilla 82 vuorokautta.
  • Keskimääräinen jonotusaika opiaattikorvaushoitoon on aikuisilla 65 vuorokautta, nuorilla alle 23 v. eo ole jonoja. 

 

Päivystys ja kiireellinen hoito toteutuvat normaalisti kaikkialla mielenterveys- ja päihdepalveluissa.