Hoitotakuun toteutuminen Oulun kaupungissa

Geriatrian vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 3 kuukautta. (Tilanne 2.10.2019)

Fysiatrin vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 3 kuukautta (Tilanne 2.10.2019)

Suun terveydenhuolto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 5 kuukautta. (Tilanne 2.10.2019)

Mielenterveyspalveluiden jonotilanne 31.5.2019

Mielenterveyspalveluissa (kaupungin oman tuotannon psykiatrinen erikoissairaanhoito) aikuisilla (yli 23 v.) on16 hoitotakuukriteerit ylittävää jonotusta ja aikuisilla (18-22 v.) on 7 hoitotakuun ylittävää jonotusta (yli 3 kk). Nuorilla (13-17 v.) on 22 hoitotakuun ylitystä, lapsilla (0-12 v.) on 7 hoitotakuun ylitystä.

  • Lastenpsykiatriaan (0-12 v.) on 21 jonossa ja jonotusaika keskimäärin 50 vrk.
  • Nuorisopsykiatriaan (13-17 v.) on 64 jonossa, jonotusaika keskimäärin 53 vrk.
  • Aikuisilla (18-22 v.) on jonossa 86 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika kiireettömäksi arvioituun hoitoon on 38 vuorokautta ja aikuisilla (yli 23 v.) jonossa 302 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika 76 vuorokautta.

Päihdepalveluiden jonotilanne 31.5.2019

  • Avopäihdepalveluissa (eteläisen ja pohjoisen alueen avopäihdepalvelut sekä Road) aikuisilla (23 v. ja sitä vanhemmat) ja 23-vuotiailla ei ole hoitotakuukriteerit ylittäviä jonotuksia.
  • Avopäihdepalveluissa keskimääräinen jonotusaika kiireettömiksi arvioituihin hoitoihin on aikuisilla 95 vuorokautta ja nuorilla 32 vuorokautta.
  • Keskimääräinen jonotusaika opiaattikorvaushoitoon on aikuisilla 40 vuorokautta, nuorilla alle 23 v. ei ole jonoja.

Päivystys ja kiireellinen hoito toteutuvat normaalisti kaikkialla mielenterveys- ja päihdepalveluissa.