Hoitotakuun toteutuminen Oulun kaupungissa

 

Geriatrian vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 3 kuukautta. (Tilanne 7.8.19)

Fysiatrin vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 3 kuukautta (Tilanne 7.8.19)

Suun terveydenhuollon jonotusaika kiireettömään hoitoon on 5,5 kuukautta. (Tilanne 7.8.19)

Mielenterveyspalveluiden jonotilanne 31.5.2019

Mielenterveyspalveluissa (kaupungin oman tuotannon psykiatrinen erikoissairaanhoito) aikuisilla (yli 23 v.) on16 hoitotakuukriteerit ylittävää jonotusta ja aikuisilla (18-22 v.) on 7 hoitotakuun ylittävää jonotusta (yli 3 kk). Nuorilla (13-17 v.) on 22 hoitotakuun ylitystä, lapsilla (0-12 v.) on 7 hoitotakuun ylitystä.

  • Lastenpsykiatriaan (0-12 v.) on 21 jonossa ja jonotusaika keskimäärin 50 vrk.
  • Nuorisopsykiatriaan (13-17 v.) on 64 jonossa, jonotusaika keskimäärin 53 vrk.
  • Aikuisilla (18-22 v.) on jonossa 86 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika kiireettömäksi arvioituun hoitoon on 38 vuorokautta ja aikuisilla (yli 23 v.) jonossa 302 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika 76 vuorokautta.

Päihdepalveluiden jonotilanne 31.5.2019

  • Avopäihdepalveluissa (eteläisen ja pohjoisen alueen avopäihdepalvelut sekä Road) aikuisilla (23 v. ja sitä vanhemmat) ja 23-vuotiailla ei ole hoitotakuukriteerit ylittäviä jonotuksia.
  • Avopäihdepalveluissa keskimääräinen jonotusaika kiireettömiksi arvioituihin hoitoihin on aikuisilla 95 vuorokautta ja nuorilla 32 vuorokautta.
  • Keskimääräinen jonotusaika opiaattikorvaushoitoon on aikuisilla 40 vuorokautta, nuorilla alle 23 v. ei ole jonoja.

Päivystys ja kiireellinen hoito toteutuvat normaalisti kaikkialla mielenterveys- ja päihdepalveluissa.