Hoitotakuun toteutuminen Oulun kaupungissa

Geriatrian vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 3 kuukautta. (Tilanne 11.6.2020)

Fysiatrin vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 2 kuukautta.(Tilanne 12.6.2020)

Suun terveydenhuolto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 6 kuukautta. (Tilanne 4.5.2020)

Mielenterveyspalveluiden jonotilanne 30.11.2019

Mielenterveyspalveluissa (kaupungin oman tuotannon psykiatrinen erikoissairaanhoito) aikuisilla (yli 23 v.) on 20 hoitotakuukriteerit ylittävää jonotusta ja aikuisilla (18-22 v.) on 3 hoitotakuun ylittävää jonotusta. Nuorilla (13-17 v.) on 23 hoitotakuun ylitystä, lapsilla (0-12 v.) on 7 hoitotakuun ylitystä.

  • Lastenpsykiatriaan (0-12 v.) on 16 jonossa ja jonotusaika keskimäärin 77 vrk.
  • Nuorisopsykiatriaan (13-17 v.) on 54 jonossa, jonotusaika keskimäärin 71 vrk.
  • Aikuisilla (18-22 v.) on jonossa 62 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika kiireettömäksi arvioituun hoitoon on 42 vuorokautta ja aikuisilla (yli 23 v.) jonossa 266 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika 74 vuorokautta.

Päihdepalveluiden jonotilanne 30.11.2019

  • Avopäihdepalveluissa (eteläisen ja pohjoisen alueen avopäihdepalvelut sekä Road) aikuisilla (23 v. ja sitä vanhemmat) ja 23-vuotiailla ei ole hoitotakuukriteerit ylittäviä jonotuksia.
  • Avopäihdepalveluissa keskimääräinen jonotusaika kiireettömiksi arvioituihin hoitoihin on aikuisilla 73 vuorokautta ja nuorilla 24 vuorokautta.
  • Keskimääräinen jonotusaika opiaattikorvaushoitoon on aikuisilla 87 vuorokautta, nuorilla alle 23 v. ei ole jonoja.

Päivystys ja kiireellinen hoito toteutuvat normaalisti kaikkialla mielenterveys- ja päihdepalveluissa.