Hoitotakuun toteutuminen Oulun kaupungissa

 

Geriatrian vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 3 kuukautta. (Tilanne 5.6.19)

Fysiatrin vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon on 2 kuukautta (Tilanne 5.6.19)

Suun terveydenhuollon jonotusaika kiireettömään hoitoon on 5,5 kuukautta. (Tilanne 5.6.19)

Mielenterveyspalveluiden jonotilanne 28.2.2019

Mielenterveyspalveluissa (kaupungin oman tuotannon psykiatrinen erikoissairaanhoito) aikuisilla (yli 23 v.) on 4 hoitotakuukriteerit ylittävää jonotusta ja aikuisilla (18-22 v.) on viiri hoitotakuun ylittävää jonotusta (yli 3 kk). Nuorilla (13-17 v.) on 10 hoitotakuun ylitystä, lapsilla (0-12 v.) on kolme hoitotakuun ylitystä.

  • Lastenpsykiatriaan (0-12 v.) on 17 jonossa ja jonotusaika keskimäärin 45 vrk.
  • Nuorisopsykiatriaan (13-17 v.) on 48 jonossa, jonotusaika keskimäärin 42 vrk.
  • Aikuisilla (18-22 v.) on jonossa 54 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika kiireettömäksi arvioituun hoitoon on 37 vuorokautta ja aikuisilla (yli 23 v.) jonossa 265 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika 87 vuorokautta.

Päihdepalveluiden jonotilanne 28.2.2019

  • Avopäihdepalveluissa (eteläisen ja pohjoisen alueen avopäihdepalvelut sekä Road) aikuisilla (23 v. ja sitä vanhemmat) ja 23-vuotiailla ei ole hoitotakuukriteerit ylittäviä jonotuksia.
  • Avopäihdepalveluissa keskimääräinen jonotusaika kiireettömiksi arvioituihin hoitoihin on aikuisilla 78 vuorokautta ja nuorilla 36 vuorokautta.
  • Keskimääräinen jonotusaika opiaattikorvaushoitoon on aikuisilla 38 vuorokautta, nuorilla alle 23 v. ei ole jonoja.

Päivystys ja kiireellinen hoito toteutuvat normaalisti kaikkialla mielenterveys- ja päihdepalveluissa.