Hoitotakuun toteutuminen - Asiakkaan oikeudet - Oulun kaupunki

Hoitotakuun toteutuminen Oulun kaupungissa

Voit tulla hoitajan akuuttivastaanotolle ilman ajanvarausta tai varata ajan akuuttivastaanotolle sähköisesti Oulun Omahoidosta. Ajan voit varata samalle päivälle. Muistathan varata oman ajan jokaiselle perheenjäsenelle erikseen.

Hoitosuunnitelman mukaiset kiireettömät vastaanottoajat tai muuten sovitut sairauksien seurantakäynnit voit varata  omalta terveysasemalta tai hyvinvointikeskuksesta.

Yhteydensaanti toteutuu takaisinsoittojärjestelmän avulla kaikille terveysasemille ja hyvinvointikeskuksiin saman päivän aikana. Uuden oireen tai sairauden ilmetessä pääset terveysasemien ja hyvinvointikeskuksien akuuttivastaanotoille ilman ajanvarausta tai ennakoivaa yhteydenottoa vuoronumeroperiaatteella. 

Hyvinvointikeskuksiin ja terveysasemille ensimmäinen vapaa aika kiireettömälle vastaanotolle.Tilanne 7.6.2017. Jonotusajat olivat seuraavat:

Haukiputaan hyvinvointikeskus lääkäri 6 vrk
  hoitaja 4 vrk
Kaakkurin hyvinvointikeskus lääkäri 26 vrk
  hoitaja 42 vrk
Kaakkurin hyvinvointikeskus; Oulunsalo lääkäri 42 vrk
  hoitaja 42 vrk
Kiimingin hyvinvointikeskus lääkäri 14 vrk
  hoitaja 20 vrk
Kontinkankaan hyvinvointikeskus lääkäri 18 vrk
  hoitaja 60 vrk
Myllyojan hyvinvointikeksus lääkäri 28 vrk
  hoitaja 28 vrk
Tuiran hyvinvointikeskus lääkäri 17vrk
  hoitaja 60 vrk
Tuiran hyvinvointikeskus; Kaijonharju lääkäri 42 vrk
  hoitaja 9 vrk
Tuiran hyvinvointikeskus; Rajakylä lääkäri 28 vrk
  hoitaja 14 vrk
Keskimääräinen jonotusaika lääkäri 25vrk
  hoitaja 31 vrk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen jonotusaika 2016–2017

Jonotusaika terveysasemittain 2016–2017 (kumulatiivinen)

 

Geriatrian vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon 3 kk  

Fysiatrin vastaanotto: jonotusaika kiireettömään hoitoon 3 kk; lähetteiden käsittelyaika 4 viikkoa.

Suun terveydenhuollon jonotusaika kiireettömään hoitoon on 5,5 kuukautta (tilanne 7.6.2017).

 

Mielenterveyspalveluiden jonotilanne  30.4.2017

Mielenterveyspalveluissa (kaupungin oman tuotannon psykiatrinen erikoissairaanhoito) ei aikuisilla (yli 23 v.) ole hoitotakuun ylittäviä jonoja (yli 6 kk) eikä aikuisilla (18-22 v) ole myöskään hoitotakuun ylityksiä (yli 3 kk). Nuorilla (13-17 v) on 10 hoitotakuun ylitystä (yli 3kk) ja  lapsilla (0-12 v) on kahdeksan hoitotakuukriteerit ylittävää jonotusta.

  • Lastenpsykiatriaan (0-12 v.) on 18 jonossa ja odotusaika keskimäärin 35 vrk. Nuortenpsykiatriaan (13-17 v.) on 37 jonossa, odotusaika keskimäärin 51 vrk.
  • Aikuisilla (18-22 v.) on jonossa 30 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika kiireettömäksi arvioituun hoitoon on 36 vuorokautta ja aikuisilla (yli 23 v) jonossa 149 hlöä ja keskimääräinen jonotusaika 60 vuorokautta.

 

Päihdepalveluiden jonotilanne 30.4.2017

 

  • Avopäihdepalveluissa (A-klinikka, nuorten päihdeasemat Redi 64 ja Road 14) ei ole aikuisilla (23 v ja sitä vanhemmat) 6 kk ylittäviä jonotuksia eikä myöskään alle 23-vuotiailla ole ylityksiä.
  • Avopäihdepalveluissa keskimääräinen jonotusaika kiireettömiksi arvioituihin hoitoihin on aikuisilla 54 vuorokautta ja nuorilla 21 vuorokautta.
  • Keskimääräinen jonotusaika opiaattikorvaushoitoon  on aikuisilla 43 vuorokautta ja nuorilla alle 23 v. on keskimääräinen jonotusaika 18 vrk. 

 

Päivystys ja kiireellinen hoito toteutuvat normaalisti kaikkialla mielenterveys- ja päihdepalveluissa.