Potilasasiamies

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka auttaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen

  • jos sinulla on kysyttävää potilaan asemasta ja oikeuksista
  • jos tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai potilas- ja lääkevahinkoilmoituksissa
  • jos tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä ota ensisijaisesti yhteyttä hoitoyksikön henkilökuntaan ja esimieheen.

Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota kantaa lääketietetelliseen hoitoon.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä ja yksityisillä terveydenhuollon palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä.

Palvelu on maksutonta.

Muistutuksen teko

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.
 
Muistutus voidaan tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisesti.
 
Kirjalliset muistutukset lähetetään kirjaamoon: Kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Muistutukset käsittelee palvelupäällikkö.

Oulun seudun sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot

Oulun potilasasiamies sekä Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien sosiaali- ja potilasasiamies:

Mirva Makkonen
sosiaali- ja potilasasiamies 
p. 044 703 4116
Käyntiosoite: Hanhitie 15, Oulu
Postisosoite: PL 61, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun sosiaaliasiamies sekä Muhoksen ja Kempeleen sosiaali- ja potilasasiamies:

Anna Kylmäluoma
vs. sosiaali- ja potilasasiamies
p. 044 703 4115
Käyntiosoite: Hanhitie 15, 90150 Oulu
Postiosoite PL 61, 90015 Oulun kaupunki.
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

Palvelu ajanvarauksella.

Kysyttävää potilasasiamieheltä?

Terveyspalvelujen asiakkaan oikeuksista voit kysyä myös Omahoidosta. Palvelua varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Lähetä kysymys.

Lisätietoa

Tietoa potilaan oikeuksista -opas

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Potilaan opas

Potilasvakuutuskeskus (PVK)

Lääkevahinkovakuutus

Potilaan oikeudet -opas (Valvira)

Asiamiesten selvitys

Potilas- ja sosiaaliasiamiehet antavat vuosittain selvityksen kunnan- tai kaupunginhallituksille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2018 (pdf)

Ilmoita läheltä piti - ja muut turvallisuustilanteet

Asiakas tai hänen läheisensä voi tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastaan turvallisuus- tai läheltä piti -tilanteesta. Näillä tarkoitetaan asiakkaan turvallisuuden vaarantanutta tapahtumaa, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa haittaa asiakkaalle (esimerkiksi kaatuminen käytävällä kääntyneen matonreunan vuoksi).

Tee ilmoitus turvallisuuden vaarantaneesta tilanteesta.

Tee lastensuojelu- tai muu sosiaalihuollon ilmoitus

Jos olet huolissasi lapsen, vanhuksen tai muun oululaisen hyvinvoinnista, voit tehdä lastensuojeluilmoituksen, vanhustensuojeluilmoituksen tai muun ilmoituksen tai yhteydenoton sosiaalipalveluihin. Ilmoitusten ja yhteydenottojen myötä henkilön ja perheen tilanne selvitetään, ja he saavat tarvittaessa apua.

Lue aiheesta lisää osoitteesta www.ouka.fi/huoli.

Ouka.fi/palaute

Voit antaa asiakaspalautetta myös yksikön palautelaatikkoon tai mahdollisella asiakaspalautelaitteella.

Seuraa hyvinvointikeskusten asiakaspalautelaitteilla annettua asiakastyytyväisyyttä hyvinvointikeskusten sivuilta.