Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Lue ajantasaista tietoa asiakkaan oikeuksista sekä potilas- ja sosiaaliasiamiehen palveluista uusilta hyvinvointialueen sivuilta (www.pohde.fi).

Potilasasiamies

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka auttaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen

  • jos sinulla on kysyttävää potilaan asemasta ja oikeuksista
  • jos tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai potilas- ja lääkevahinkoilmoituksissa
  • jos tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä ota ensisijaisesti yhteyttä hoitoyksikön henkilökuntaan ja esimieheen.

Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä (Oulun yliopistollinen sairaala OYS) ja yksityisillä terveydenhuollon palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä.

Palvelu on maksutonta.

Muistutuksen teko

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.
 
Muistutus voidaan tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisesti.
 
Kirjalliset muistutukset lähetetään kirjaamoon: Kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Muistutukset käsittelee palvelupäällikkö.

Kysyttävää potilasasiamieheltä?

Terveyspalvelujen asiakkaan oikeuksista voit kysyä myös Omahoidosta. Palvelua varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Lähetä kysymys.

Lisätietoa

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Potilaan opas

Potilasvakuutuskeskus (PVK)

Lääkevahinkovakuutus

Potilaan oikeudet -opas (Valvira)

Asiamiesten selvitys

Potilas- ja sosiaaliasiamiehet antavat vuosittain selvityksen kunnan- tai kaupunginhallituksille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2021 (pdf)

Tee ilmoitus turvallisuuden vaarantaneesta tilanteesta

Voit asiakkaana tai asiakkaan läheisenä tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastasi asiakkaan turvallisuuden vaarantaneesta tapahtumasta. Näillä tarkoitetaan tapahtumaa, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa asiakkaalle haittaa. 

Tee ilmoitus turvallisuuden vaarantaneesta tilanteesta (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivut, Pohde.fi)

Tee lastensuojeluilmoitus tai muu sosiaalihuollon huoli-ilmoitus

Jos olet huolissasi lapsen, vanhuksen tai muun oululaisen hyvinvoinnista, voit tehdä lastensuojeluilmoituksen, vanhustensuojeluilmoituksen tai muun huoli-ilmoituksen tai ottaa yhteyttä henkilön asuinalueen hyvinvointikeskuksen sosiaalipalveluihin.

Tee huoli-ilmoitus osoitteessa www.ouka.fi/huoli.

Ouka.fi/palaute

Voit antaa asiakaspalautetta myös yksikön palautelaatikkoon tai mahdollisella asiakaspalautelaitteella.

Seuraa hyvinvointikeskusten asiakaspalautelaitteilla annettua asiakastyytyväisyyttä hyvinvointikeskusten sivuilta.