Potilasasiamies - Asiakkaan oikeudet - Oulun kaupunki

Potilasasiamies Potilasasiamies

Potilasasiamies tiedottaa potilaan ja asiakkaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa sekä neuvoo muissakin lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, esim. tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa ongelmissa. Asiamiehen puoleen voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovahingosta.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä on ensisijassa syytä keskustella hoitoyksikön (osaston) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamies avustaa tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa ja neuvoo valitusmenettelyssä.

Asiamies ei itse tee päätöksiä eikä voi muuttaa viranomaisten tekemiä päätöksiä.

Terveydenhuollon potilaan ja asiakkaan oikeuksiin liittyvistä asioista voi kysyä myös kaupungin verkkoneuvonnan kautta. Palvelua varten tarvitaan verkkopankkitunnukset.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja yksityisillä palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä.

Muistutuksen teko
Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutus voidaan tehdä oheisella lomakkeella (pdf/word).

Muistutukset lähetetään kirjaamon kautta: Kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Muistutukset käsittelee palvelupäällikkö.

Ilmoittaminen vaaratilanteesta

Asiakas tai hänen läheisensä voi tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastaan vaaratilanteesta eli asiakkaan turvallisuuden vaarantaneesta tapahtumasta, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa haittaa asiakkaalle.

Ilmoitus tehdään sähköisen lomakkeen kautta.

Oulun kaupungin ja seudun yhteisten sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot:

Oulun potilasasiamiehen sekä Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviä hoitaa:

Mirva Makkonen
sosiaali- ja potilasasiamies 
p. 044 703 4116
Käyntiosoite: Hanhitie 15, Oulu
Postisosoite: PL 61, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun sosiaaliasiamiehen tehtäviä ja Muhoksen sekä Kempeleen kunnan sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviä hoitaa:

Anna Kylmäluoma
sosiaali- ja potilasasiamies
p. 044 703 4115
Käyntiosoite: Hanhitie 15, 90150 Oulu
Postiosoite PL 61, 90015 Oulun kaupunki.
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

Palvelu ajanvarauksella.

Kysyttävää potilasasiamieheltä?

Terveyspalvelujen asiakkaan oikeuksiin liittyvistä asioista voi kysyä myös Omahoitopalvelun kautta. Palvelua varten tarvitsen verkkopankkitunnukset. Lähetä kysymys.

Lisätietoa

Tietoa potilaan oikeuksista -opas

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Potilaan opas

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2016

Asiamiesten raportit

Potilas- ja sosiaaliasiamiehet raportoivat vuosittain kunnan- tai kaupunginhallituksille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta. Alla uusimmat raportit.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2016

Lähetä palautetta.