Henkilörekistereitä koskevat tietopyynnöt osoitetaan:

Oulun kaupungin kirjaamo

PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite: Kansankatu 55 A