Sosiaaliasiamies - Asiakkaan oikeudet - Oulun kaupunki

Sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaan oikeuksiin ja sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Asiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Asiamies seuraa asiakkaiden aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain raportin kunnanhallituksille. Asiamies ei tee toimeentulotuki- tai muita päätöksiä eikä voi muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Asiamies ei hoida Kelan, edunvalvonnan tai työ- ja elinkeinotoimiston toimintaan liittyviä asioita.

Sosiaalipalveluja koskevissa ristiriitaisissa tai epäselvissä tilanteissa kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä henkilökuntaan tai sosiaalihuoltoa koskevan päätöksen tehneeseen työntekijään. Tarvittaessa sosiaaliasiamies ohjaa ja neuvoo ristiriitatilanteiden ratkaisussa ja antaa neuvontaa päätöksiä koskevien valitutusten tekemiseen.

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksiin liittyvistä asioista voi kysyä myös verkkoneuvonnan kautta. Palvelua varten tarvitaan verkkopankkitunnukset.

Muistutuksen teko
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutus tehdään oheisella lomakkeella (pdf/word).

Muistutukset lähetetään kirjaamon kautta: Kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Muistutukset käsittelee palvelupäällikkö.

Oulun kaupungin ja seudun yhteisten sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot:

Oulun potilasasiamiehen sekä Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviä hoitaa:

Mirva Makkonen
sosiaali- ja potilasasiamies 
p. 044 703 4116
Käyntiosoite: Hanhitie 15, Oulu
Postisosoite: PL 61, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun sosiaaliasiamiehen tehtäviä ja Muhoksen sekä Kempeleen kunnan sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviä hoitaa:

Anna Kylmäluoma
sosiaali- ja potilasasiamies
p. 044 703 4115
Käyntiosoite: Hanhitie 15, 90150 Oulu
Postiosoite PL 61, 90015 Oulun kaupunki.
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

Palvelu ajanvarauksella.

Kysyttävää sosiaaliasiamieheltä?
Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksiin liittyvistä asioista voi kysyä myös Omahoitopalvelun kautta. Palvelua varten tarvitsen verkkopankkitunnukset. Lähetä kysymys.

Lisätietoa

Sosiaalihuoltolaki

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2016

Asiamiesten raportit

Potilas- ja sosiaaliasiamiehet raportoivat vuosittain kunnan- tai kaupunginhallituksille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta. Alla uusimmat raportit.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2016

Lähetä palautetta.