Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.

Voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen

  • jos sinulla on kysyttävää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • jos tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai muutoksenhaussa
  • jos tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa

Ristiriitaisissa tai epäselvissä tilanteissa ota ensisijaisesti yhteys henkilökuntaan tai päätöksen tehneeseen työntekijään.

Sosiaaliasiamies neuvoo sekä julkisten että yksityisten sosiaalihuollon palveluista. Asiamies ei hoida Kelan, edunvalvonnan tai työ- ja elinkeinotoimiston asioita.

Asiamies ei tee eikä voi muuttaa toisten viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä.

Palvelu on maksutonta.

Muistutuksen teko
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutus voidaan tehdä oheisella lomakkeella (pdf/word) tai vapaamuotoisesti. 

Kirjalliset muistutukset lähetetään kirjaamoon: Kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Muistutukset käsittelee palvelupäällikkö.

Oulun seudun sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot

Oulun potilasasiamies sekä Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien sosiaali- ja potilasasiamies:

Mirva Makkonen
sosiaali- ja potilasasiamies 
p. 044 703 4116
Käyntiosoite: Hanhitie 15, Oulu
Postisosoite: PL 61, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun sosiaaliasiamies sekä Muhoksen ja Kempeleen sosiaali- ja potilasasiamies:

Anna Kylmäluoma
vs. sosiaali- ja potilasasiamies
p. 044 703 4115
Käyntiosoite: Hanhitie 15, 90150 Oulu
Postiosoite PL 61, 90015 Oulun kaupunki.
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

Palvelu ajanvarauksella.

Kysyttävää sosiaaliasiamieheltä?
Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista voit kysyä myös Omahoidosta. Palvelua varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Lähetä kysymys.

Lisätietoa

Sosiaalihuoltolaki

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Asiamiesten selvitys

Potilas- ja sosiaaliasiamiehet antavat vuosittain selvityksen kunnan- tai kaupunginhallituksille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2017

Ilmoittaminen vaaratilanteesta

Asiakas tai hänen läheisensä voi tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastaan vaaratilanteesta eli asiakkaan turvallisuuden vaarantaneesta tapahtumasta, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa haittaa asiakkaalle.

Tee ilmoitus vaaratilanteesta tästä.

Hoidon aikainen vaaratapahtumailmoitus on eri asia kuin sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen ilmoitus, joista voit lukea lisää osoitteesta www.ouka.fi/huoli.

Anna palautetta:

Sähköinen palautekanava (Ouka.fi)

Ilmoita vaaratilanteesta

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Voit myös antaa asiakaspalautetta suoraan yksikön palautelaatikkoon tai mahdollisella asiakaspalautelaitteella.

Seuraa hyvinvointikeskusten asiakaspalautelaitteilla annettua asiakastyytyväisyyttä hyvinvointikeskusten sivuilta.