Sosiaalipalveluiden jonotusajat (vanhuspalvelulaki) - Asiakkaan oikeudet - Oulun kaupunki

Vanhuspalvelulain toteutuminen Vanhuspalvelulain toteutuminen

Vanhuspalvelulain seuranta ajalta 1.1.–30.6.2017. Seuranta toteutetaan puolivuosittain.

Sosiaalipalvelut on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa (90 vrk) päätöksestä ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä.

Sosiaalipalvelu

Keskimääräinen odotusaika

Tavoite
Kotihoito Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty alle 90 vrk
Kotipalvelun tukipalvelut:    
– turvapalvelut 34 vrk alle 90 vrk
– ateriapalvelut Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty alle 90 vrk
– kuljetuspalvelu Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty alle 90 vrk
Omaishoidon tuki Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty alle 90 vrk
Säännöllinen vuorohoito Tilastointiongelmia, tietoa ei toistaiseksi saatavilla alle 90 vrk
Tehostettu palveluasuminen 75 vrk alle 90 vrk
Pitkäaikainen laitoshoito 16 vrk alle 90 vrk