Vanhuspalvelulain toteutuminen

Vanhuspalvelulain seuranta ajalta 1.7.–31.12.2019. Seuranta toteutetaan puolivuosittain.

Sosiaalipalvelut on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa (90 vrk) päätöksestä ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä.

Sosiaalipalvelu

Keskimääräinen odotusaika

Tavoite
Kotihoito Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty alle 90 vrk
Kotipalvelun tukipalvelut:    
– turvapalvelut 28 vrk alle 90 vrk
– ateriapalvelut Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty alle 90 vrk
– kuljetuspalvelu Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty alle 90 vrk
Omaishoidon tuki Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty alle 90 vrk
Säännöllinen vuorohoito 48 vrk alle 90 vrk
Tehostettu palveluasuminen 60 vrk alle 90 vrk
Pitkäaikainen laitoshoito 20 vrk alle 90 vrk