Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun seudulla otetaan käyttöön maan kattavin pyöräliikenteen viitoitus- ja opastusjärjestelmä

Liikenne- ja viestintäministeriön kokeiluluvalla Oulun seudulla toteutetaan uuden, 1.6.2020 voimaan astuvan tieliikennelain mukainen pyöräilyn opastusjärjestelmä jo ennen lain voimaantuloa.

Seudullinen opastusjärjestelmä kattaa lähiseudun kunnista Lumijoen, Limingan, Kempeleen, Muhoksen ja Oulun kaupungin alueet. Lähivuosina opastusta mahdollisesti laajennetaan muihinkin lähiseudun kuntiin.

Opastusjärjestelmä koostuu autoliikenteestä tutuista suunnistus- ja etäisyystauluista sekä perinteisistä viittaopasteista. Suunnistustauluja asennetaan yhteensä 962 kpl, etäisyystauluja 192 kpl, paikannimikylttejä 33 kpl sekä viittaopasteita yhteensä 2564 kpl. Viittaopasteet asennetaan jatkossa aina kahdella pylväällä, jolloin voidaan merkittävästi vähentää viittaopasteiden vääntymistä väärään suuntaan. 

Pyöräilyn suunnistustaulu on uuden tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jonka avulla liittymäaluetta lähestymässä olevalla pyöräilijälle voidaan kertoa ennakkotietona mihin seuraavasta risteyksestä pääsee. Oulun seudulla suunnistustaulu asennetaan yleensä 30-50m ennen risteystä. Suunnistustaulussa on paikannimien lisäksi nuolikuviot, kilometrimäärät sekä uusien, numeroitavien reittien reittitunnukset. Lisäksi suunnistustaulussa on uudentyyppisiä tunnuksia, mm. keskustan ympyränmallinen tunnus. 

Mikäli reittitunnus esitetään katkokehyksellä, niin sitä seuraamalla pääsee kyseiselle reitille, vaikka vielä ei olla kyseisellä reitillä. Logiikka on siis sama kuin autoliikenteen opastusmerkeissä. Suunnistustaulu toimii ennakkotietona ja sama tieto vahvistetaan vielä itse risteykseen asennetuilla perinteisillä pyöräilyn viitoilla.

Pyöräilyn etäisyystaulu on myöskin uuden tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jonka avulla kerrotaan etäisyyksiä edessä oleviin kohteisiin. Tyypillisesti etäisyystaulu asennetaan pyöräväylien linjaosuuksille, jos kyseisessä kohdassa ei lähettyvillä ole suunnistustauluja.

Pyöräilyn paikannimikyltti, kyltti kertoo nimensä mukaisesti paikan tai alueen mihin saavutaan.

Pyöräilyn viitat ovat ennestään tuttuja, uusi tieliikennelaki muuttaa niissä ainoastaan joitain symboleita hieman erilaisiksi. Oulun seudun toteutuksessa pyöräilyn viitat asennetaan aina kahdella pylväällä, jonka avulla merkit eivät vääntyile niin herkästi kuin aiemman asennustyylin mukaisesti yhdellä pylväällä asennetut merkit.

Hanke toteutetaan seudun kuntien, Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena. Merkittävimmät kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeet toteutetaan seudullisena yhteistyönä, jolloin koko Oulun seudun liikkujat pääsevät hyötymään tehdyistä kehittämistoimenpitestä. Osa uusista opasteista on jo asennettu, mutta urakan laajuudesta johtuen asennukset kestävät aina marraskuulle saakka.

Lisätietoa ja havainnekuvat uusista opasteista löytyy osoitteesta: http://oulunseudunpyoraily.fi/opasteet/

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
  • Postiosoite postal PL 32 90015 90140 Oulu
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 work
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset