Avustukset ja lainat


Korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia myönnetään valtion talousarviossa päätettävän määrärahan puitteissa.

Korjausavustusten käsittely on siirtynyt vuoden 2017 alusta lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Avustuksia myönnetään iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. 

Oulun kaupunki myöntää omaa hissiavustusta valtionavustuksen lisäksi. Avustusta myönnetään enintään 20 prosenttia kustannuksista määrärahan puitteissa. 

Korjausavustuksilla on jatkuva hakuaika. 

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai ennakkoaloituslupaa.

Lisätietoa:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Ajankohtaista

< Takaisin

Ouluhallin suunnittelukilpailun voittajaksi ehdotus Kiitäjä

Liikelaitos Oulun Tilakeskus järjesti suunnittele ja toteuta -kutsukilpailun Ouluhallin laajennuksesta ja perusparannuksesta keväällä 2018. Tarkoituksena oli löytää innovatiivinen ja ennakkoluuloton ratkaisu, jossa huomioitaisiin urheilukäytön lisäksi isojen tapahtumien järjestäminen tiloissa. 

Kilpailuun kutsuttiin kaksi suunnittelu- ja toteutustyöryhmää. Palkintolautakunnan mukaan molemmat kilpailutyöt oli laadittu ammattitaidolla, ja tehtävään oli perehdytty huolella. Ehdotukset erosivat selkeästi toisistaan muun muassa sijainnin suhteen: ehdotus Uula pitäytyi hankeselvityksessä laadittuun malliin, kun taas voittajatyö Kiitäjässä laajennus sijoittuu poikittain Raksilan raitin päähän. 

Palkintolautakunta oli valinnassaan yksimielinen. Kiitäjä on omaleimainen kiilamainen rakennus, joka toimii hyvänä parina Ouluhallin pyöreän muodon kanssa. Se on maamerkkinä Raksilan raitin päätteenä sekä kasvona moottoritielle. Ehdotus on varmaotteinen ja antaa käsityksen tekijän ammatillisesta osaamisesta”, kertoo palkintolautakunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jenni Pitko. 

Nimimerkin Kiitäjä tekijöiksi osoittautuivat pääsuunnittelija Petri Kontukoski / Arkkitehdit Kontukoski Oy sekä toteuttaja (rakennusliike) Peab Oy, Länsi-ja Keski-Suomi.  

Toisen ehdotuksen, Uulan, taustalla ovat pääsuunnittelija Antero Polso / KVA arkkitehdit Oy sekä toteuttaja (rakennusliike) Skanska Talonrakennus Oy, Pohjoinen alueyksikkö. 

Ouluhalli sijaitsee Raksilan urheilualueella keskustan läheisyydessä. Halli on alun perin rakennettu 1986. Alueella on muun muassa uimahalli, jäähalli ja pesäpallostadion, ja se on merkittävä urheilukeskittymä Oulussa. Ouluhallin laajennus sekä peruskorjattava osa tulevat palvelemaan esimerkiksi alueen koulujen liikuntatilana. 

Ouluhallin laajennus toteutetaan vuosina 2019 - 2020. Peruskorjaus tehdään useammassa vaiheessa, ja osa ajoittuu samaan aikaan laajennusosan rakentamisen kanssa. Suunnittelu käynnistyy osapuolten ja eri viranomaistahojen yhteisellä kehitysvaiheella loppuvuodesta 2018.  

Hankeselvityksen mukainen tavoitehinta on noin 20 miljoonaa euroa sisältäen sekä rakennuttamiskustannukset että irtaimistokustannukset.

Jakolinkki

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
    cell 044 703 2618 asumisen asiantuntija
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Linkki ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan

 

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset