Avustukset ja lainat


Korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia myönnetään valtion talousarviossa päätettävän määrärahan puitteissa.

Korjausavustusten käsittely on siirtynyt vuoden 2017 alusta lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Avustuksia myönnetään iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. 

Oulun kaupunki myöntää omaa hissiavustusta valtionavustuksen lisäksi. Avustusta myönnetään enintään 20 prosenttia kustannuksista määrärahan puitteissa. 

Korjausavustuksilla on jatkuva hakuaika. 

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai ennakkoaloituslupaa.

Lisätietoa:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Ajankohtaista

< Takaisin

Kestävää kaupunkikehitystä ja liiketoimintaa

Suomessa syntyvästä jätekertymästä 90 % on peräisin tehdasteollisuudesta ja kaivannaistoiminnasta. Siitä miljoonia tonneja olisi hyödynnettävissä esimerkiksi maarakentamisen uusiomateriaalina ja raaka-aineina teollisuudessa. Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen on osa hallituksen kärkihanketta, joka edistää kiertotaloutta ja kierrätystä. Kiertotalouden mukainen liiketoiminta, neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja päästöjen pienentäminen ovat myös edellytys ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Turku Science Park Oy:n koordinoimassa CircVol-hankeessa Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu edistävät yhdessä kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Jokaisesta kaupungista on valittu alue, jolla kehitetään kiertotalouden mukaista toimintamallia. Käynnistyneellä hankkeella haetaan ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen ja maamassojen parempaan hyödyntämiseen. Oulusta mukana hankkeessa ovat Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Oulussa hanke keskittyy Kiimingin Välimaalle sijoittuvan uuden kiertotalousalueen toimintamallin suunnitteluun ja alueen kehittämiseen. Tavoitteena on mahdollistaa kiertotalousalan liiketoimintaa tarjoamalla monipuolisia sijoittumispaikkoja alan toimijoille. Toiveena on, että Välimaan alueelle sijoittuvat toimijat löytävät keskinäistä synergiaa ja luovat jopa täysin uusia palvelukokonaisuuksia ja uusiotuotteita. Kiertotalousalue mahdollistaa resurssiviisauden huomioonottamisen myös Oulun seudun rakennushankkeissa, kun palvelut tulevat saataville järkevien kuljetusyhteyksien päähän. Tätä kautta CircVol-hanke tukee kestävää kaupunkikehitystä ja osaltaan Oulun kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Mitä pienemmät ovat yritysten liiketoiminnasta aiheutuvat päästöt, sitä päästöttömämpi on kaupunkikin.

”Kestävän kehityksen mukaisia puhtaita ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen tuovat yritykset ovat tärkein kohderyhmämme”, sanoo bio- ja kiertotalouden sekä kestävän liiketoiminnan asiantuntija Reeta Huhtinen Turku Science Park Oy:stä: ”Hankkeessa yrityksillä on mahdollisuus tulla mukaan kehittämään kiertotalouden mukaisia ratkaisuja kohdealueille”.

Oulun ammattikorkeakoululla Luonnonvara-alan osastolla hankkeen puitteissa selvitetään esimerkiksi nonfood-kasvien ja kierrätysmateriaalien käyttöä maisemoinnissa, biometaanin käytön mahdollisuuksia kuljetus- ja energiantuotantoratkaisuissa, hyperspektrikuvauksen käytettävyyttä haitta-aineiden tunnistamisessa ja teollisuuden sivuvirtojen käyttöä vesiensuojelurakenteissa. Selvitykset toteutetaan yhteistyössä kiertotalousalan yritysten, viranomaisten ja CircVolin osatoteuttajien kanssa.

Hanke on osa 6Aika-strategiaa ja sen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Uudenmaan liitto.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Virpi Käyhkö, Oulun ammattikorkeakoulu, p. 040 635 4688, virpi.kayhko@oamk.fi
Ympäristöasiantuntija Satu Pietola, Oulun kaupunki, p. 040 620 2767, satu.pietola@ouka.fi

Jakolinkki

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
    cell 044 703 2618 asumisen asiantuntija
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Linkki ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan

 

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset