Avustukset ja lainat


Korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia myönnetään valtion talousarviossa päätettävän määrärahan puitteissa.

Korjausavustusten käsittely on siirtynyt vuoden 2017 alusta lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Avustuksia myönnetään iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. 

Oulun kaupunki myöntää omaa hissiavustusta valtionavustuksen lisäksi. Avustusta myönnetään enintään 20 prosenttia kustannuksista määrärahan puitteissa. 

Korjausavustuksilla on jatkuva hakuaika. 

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai ennakkoaloituslupaa.

Lisätietoa:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Ajankohtaista

< Takaisin

Kuivasjärven tilaa parannetaan – molemmat ilmastimet ovat käytössä

Kuivasjärven molemmat ilmastimet on otettu käyttöön. Ilmastuslaitteisto on toiminnassa lähinnä jääpeitteisenä aikana; ilmastus aloitetaan joka vuosi hieman ennen pysyvän jääpeitteen tuloa. Jääpeite voi olla jatkossa poikkeuksellinen ja vaarallisen heikko jäällä liikkujille.  Kuivasjärven happitilannetta seurataan Pyykösjärven lisävedenjohtamiseen liittyvän vesistötarkkailun mukaisesti.

Kyseessä on Oulun kaupungin tärkeä investointi Kuivasjärven tilan parantamiseksi.  Hankkeeseen on saatu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä avustus vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen.

Lisätietoja:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, ympäristöasiantuntija Satu Pietola satu.pietola@ouka.fi

Jakolinkki

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
    cell 044 703 2618 asumisen asiantuntija
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Linkki ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan

 

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset