Avustukset ja lainat


Korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia myönnetään valtion talousarviossa päätettävän määrärahan puitteissa.

Korjausavustusten käsittely on siirtynyt vuoden 2017 alusta lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Avustuksia myönnetään iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. 

Oulun kaupunki myöntää omaa hissiavustusta valtionavustuksen lisäksi. Avustusta myönnetään enintään 20 prosenttia kustannuksista määrärahan puitteissa. 

Korjausavustuksilla on jatkuva hakuaika. 

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai ennakkoaloituslupaa.

Lisätietoa:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Ajankohtaista

< Takaisin

Kysely Sanginjoen ulkometsän luonnonsuojelusta ja opetuskäytöstä

Sanginjoen ulkometsän itäosan kehittämiseksi tarvitaan näkemyksiä, tarpeita ja kehittämisajatuksia alueen tulevaisuudesta.

Kyselyn kohdealueena on Sanginjoen luonnonsuojelualue, jonka koko on noin 1127 ha. Kyselyn avulla kartoitetaan kuntalaisten, käyttäjien, järjestöjen ja kaikkien muiden tahojen lähtötietoja Sanginjoen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan liittyvää toista työpajaa varten. Millaisena ja millaisessa käytössä sinä näkisit alueen ympäristön ja luonnon tulevaisuudessa?

Kysely on avoinna 29.4.-20.5.2020. Siihen vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Vastaa kyselyyn

Kyselyn tuloksia hyödynnetään työpajassa, joka näillä näkymin pidetään kesäkuussa 2020 pääteemana luonnonsuojelu. Kyselyn tuloksista tehdään koosteita ja analyysi, jotka mahdollistavat tehokkaan työpajan toteuttamisen. Työpajassa koostamme ajatuksia luonnon ennallistamisesta ja suojelusta, metsästyksestä ja kalastuksesta sekä luonnon opetuskäytöstä.

Lisätietoja: Maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi, email. juha.peuraniemi@ouka.fi 

Tule mukaan tekemään yhdessä Oulusta luontokaupunkia!

Sanginjoen luonnonsuojelualueen kartta

Jakolinkki

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
    cell 044 703 2618 asumisen asiantuntija
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Linkki ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan

 

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset