Perinteisten polttoaineiden jakelun ja biokaasuaseman tankkausaseman kehittäminen Ruskoon

Yhteistyökumppanin haku perinteisten polttoaineiden jakelun ja biokaasun tankkausaseman kehittämiseksi Ruskossa

Hakuaika on päättynyt

Oulun Jätehuolto Oy ja Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ovat neuvotelleet mahdollisuudesta saada Ruskoon yhdistetty biokaasun ja perinteisten polttoaineiden jakeluasema. Liikennepolttoaineeksi tarkoitettu biokaasu valmistetaan Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevalla biojätteen mädätyslaitoksella syntyvästä biokaasusta. Biokaasua pyritään valmistamaan liikennepolttoaineeksi vähintään 4 000 MWh vuodessa, joka vastaa noin 400 000 litraa perinteisiä fossiilisia polttoaineita.

Kilpailu toteutetaan Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen ja Oulun Jätehuolto Oy:n yhteistyönä julkisella hakumenettelyllä ammattilaisten tonttihaun yhteydessä. 

Kilpailualueena oleva tontti sijaitsee Ruskon kaupunginosassa, Oulun suurimmalla yhtenäisellä teollisuus- ja työpaikka-alueella. Tontti on voimassaolevassa asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET). Tontin koko on noin 9 500 m2 ja rakennusoikeutta on noin 3 800 k-m2 kahteen kerrokseen. Hanke ko. sijaintipaikalla edellyttää asemakaavan muuttamista tontin käyttötarkoituksen osalta. Samassa yhteydessä tontin rakennusoikeus tarkastellaan uudelleen. Myös kohteen rajaus tarkentuu kaavamuutostyön edetessä.

Kilpailualue on Oulun kaupungin omistuksessa. Alue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä.

Materiaalit:

Hakumenettelyohjelma

Kaavoitustilanne

Kartat

Selvitykset ja suunnitelmat

Valokuvia alueesta

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, $visit-address.vacity.getData()
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun Kaupunki
 • Puhelin Maanmittausteknikko
  Jukka Kangas
  cell 044 703 2366
  jukka.kangas@ouka.fi

  Kaupungingeodeetti
  Kaija Puhakka
  cell kaija.puhakka@ouka.fi

  Kehittämispäällikkö
  Jari Kangasniemi
  Oulun Jätehuolto Oy
  cell 044 703 3972
  jari.kangasniemi@oulunjatehuolto.fi

Tiedot esitetään hCard-muodossa.