Oulun kaupunki vuokraa ja myy maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti tontteja kuntalaisille, liike-elämälle ja yrityksille. Vuosittaisella tontinluovutuksella varmistetaan noin 1 900 uuden asunnon rakentamismahdollisuudet asumisen, liike-elämän ja yritysten tarpeiden mukaisesti. Uudistuva asunto-, liike- ja työpaikkarakentaminen toteutetaan maankäyttösopimuksin keskustassa ja muilla maankäytön muutosalueilla.

Ajankohtaista

< Takaisin

Maikkulan täydennysrakentamista tutkittu

Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelmaa laaditaan Knuutilan, Maikkulan, Iinatin ja Heikkilänkankaan kaupunginosien asemakaavoitetuille alueille. Tavoitesuunnitelman tarkoituksena on tarkastella täydennysrakentamiseen soveltuvia kohdealueita sekä muodostaa lähtökohtia kohdealueiden myöhemmälle asemakaavoitukselle. Täydennysrakentamiselle pyritään kasvattamaan asukkaiden määrää lähellä palveluita. 

Yhdyskuntalautakunta käsitteli 12.3.2019 Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelman luonnosta ja päätti asettaa tavoitesuunnitelman luonnoksen nähtäville. Tavoitesuunnitelman luonnoksessa on tarkasteltu yhteensä 18 täydennysrakentamisen kohdealuetta. Kohdealueet on valittu yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin, yleiskaavaan, asemakaavan toteutuneisuuteen sekä analyysivaiheessa asukkailta kyselyssä ja suunnittelutyöpajassa saatuihin näkemyksiin perustuen. 

Tavoitesuunnitelman luonnoksessa kaikista kohdealueista on laadittu viitesuunnitelmat, joissa on esitetty suunnittelun keskeiset lähtökohdat, alueen maankäyttöratkaisu sekä suunnitelman mukaiset mitoitustiedot. Viitesuunnitelmien ensisijaisena tarkoituksena on antaa tietoa täydennysrakentamisen laajuudesta ja alustavista asuntotyypeistä.

Anna palautetta suunnitelmista

Tavoitesuunnitelman luonnos on nähtävillä 30.4.2019 saakka. Luonnoksesta voi antaa palautetta vastaamalla Maikkulan täydennysrakentamisen kyselyyn 30.4. mennessä. Tavoitesuunnitelmasta järjestetään myös esittely- ja keskustelutilaisuus tiistaina 9.4. klo 17.30-19.00 Maikkulan koululla, os. Jatulikivenkatu 3.

Tavoitesuunnitelman luonnokseen voi tutustua osoitteessa www.ouka.fi/maikkulataydentyy.

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 Oulu
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset