Oulun kaupunki vuokraa ja myy maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti tontteja kuntalaisille, liike-elämälle ja yrityksille. Vuosittaisella tontinluovutuksella varmistetaan noin 1 900 uuden asunnon rakentamismahdollisuudet asumisen, liike-elämän ja yritysten tarpeiden mukaisesti. Uudistuva asunto-, liike- ja työpaikkarakentaminen toteutetaan maankäyttösopimuksin keskustassa ja muilla maankäytön muutosalueilla.

Ajankohtaista

< Takaisin

Residenssiverkosto etenee Pohjois-Pohjanmaalla

Juuri valmistuneessa selvitystyössä tulee esille hankeen tarpeellisuus, kaivatut roolit ja vetovastuu

Oulu2026-hankeen käynnistämä residenssiselvitys on saatu päätökseen. Selvitys tuo selkeästi esille, että Pohjois-Pohjanmaalla on suuri tarve järjestäytyneelle residenssiverkostolle, jonka vetovastuut ja roolit ovat selkeät.

”Käymieni keskustelujen perusteella on selvää, että tarve verkostolle on ilmeinen. Jatkossa toivotaan, että mukaan lähtevien toimijoiden roolit ovat selkeät. Eli tilaajat, tuottajat tai taiteilijat tietävät mitä heiltä odotetaan,” sanoo selvitystyön tehnyt luovan alan agentti Kaisa Kerätär Sisältötoimisto Wariasta.

”Lisäksi verkostolle kaivataan selkeää kotipesää maakunnassa eli toimijat yhteen sitovaa tahoa ja koordinaattoria”, hän lisää.

Seuraavaksi on tarkoitus etsiä verkostolle rahoitusta.

”Jatkosuunnittelu on jo käynnistetty ja tavoitteena on löytää esimerkiksi rahoituslähteet 2-3-vuotiselle kehittämishankkeelle”, sanoo projektipäällikkö Heli Metsäpelto Oulu2026-hankkeesta.

Rahoituksen turvin on tarkoitus perustaa resurssipankki, johon kootaan Pohjois-Pohjanmaan taidekentän residenssitilat, taiteilijat ja osaaminen. Lisäksi aloitetaan koulutus, jolla autetaan uusia toimijoita residenssiohjelmien laatimisessa. Nykyisiä residenssejä kannustetaan profiloitumaan ja heidän residenssiohjelmiaan tuotteistetaan siten, että alueen kunnat voivat joustavasti niitä hyödyntää.  Tulevan kehittämishankkeen aikana satsataan myös verkoston kansainväliseen yhteismarkkinointiin.

Pohjois-Pohjanmaan taiteilijaresidenssiverkostoa koskeva perusselvitys on tehty kevättalven 2019 aikana, ja siihen on koottu tietopaketti residenssitoiminnasta Suomessa ja maailmalla sekä tiedot maakunnan nykyisistä residenssitoimijoista. Lisäksi haastateltiin Pohjois-Pohjanmaan kuntia residenssitoimintaan liittyvistä toiveista ja kuntien kulttuuritoimintaan liittyvistä voimavaroista ja mahdollisuuksista. Selvitystyö on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Aiko-rahoitusta ja kuuluu osaksi Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen sisältöä.

 

Pohjois-Pohjanmaan taiteilijaresidenssiverkosto -selvitys

 

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 Oulu
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset