Palveluasumisen tontti haettavana Ritaharjusta, Riistatie 17

 

Hakuaika on 10.8.2018 - 3.9.2018 klo 16.00. Tontti on haettavissa Oulun seudun karttatiellä.

Tontti (564-79-165-3) on asemakaavassa osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa myös erityisryhmien asuntoja. Kaavassa tontille on osoitettu rakennusoikeutta 1300 k-m2 ja auto-, talous- ja varastorakennuksille 325 k-m2.

Tontille tulee suunnitella ja rakentaa sekoittuneen asumisen kohde, joka koostuu 15 asiakaspaikan tehostetun palveluasumisen yksiköstä ikääntyneille sekä tavallisista vuokra-asunnoista.

Hankkeen tulee edistää laaja-alaisesti esteettömyyttä. Kohteeseen tulee luoda yhteisöllisyyttä ja asukkaiden vuorovaikutusta edistäviä ratkaisuja. Kohteen pihojen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Palvelutalo-osan tulee tarjota kevyempiä palveluja sekä tontin että alueen asukkaille. Palveluja tulee tarjota niin palvelukodin tiloissa kuin lähiseudun asukkaiden kotiin.

Kohteen tavallisten vuokra-asuntojen hallinnan luovuttamisen ehdoksi ei ole sallittua kytkeä palvelujen hankintavelvoitteita palveluntuottajilta eikä palvelujen tuottamisen kustannuksia ole sallittua sisällyttää kohteen minkään asunnon vuokraan. Kiellot eivät koske asumisen yhteisöllisyyttä edistäviä kohdekohtaisia palveluja ja niiden kustannuksia, kuten asuinyhteisön talonmiestä tai yhteiskäyttöautoja ja -tiloja.

Kohteen tavallisten vuokra-asuntojen tulee olla vaihtelevan kokoisia. Vähäisen rakennusoikeuden ja sijainnin vuoksi asuntojen kokojakaumalle ei kuitenkaan aseteta tarkempia ehtoja.

Tontti vuokrataan. Vuokrausperusteena sovelletaan ARA:n hyväksymää enimmäistonttihintaa.

Lisätietoja:

Veikko Lehtinen, vs. asuntotoimenpäällikkö, p. 044 703 2612, veikko.lehtinen@ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Solistinkatu 2, 90015 Oulun kaupunki

Lisätietoja tonttihakuun liittyen antavat:

Veikko Lehtinen, p. 044 703 2612

Minna Kaunisvaara, p. 050 574 9337

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)