Oulun kaupunki hakee toteuttajaa kahdelle tontille Kiikelissä

Kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun Kiikelissä kahdelle liiketontille. Kilpailu on kaksivaiheinen: aluksi kiinnostusta kartoitetaan ilmoittautumiseen perustuen. Ilmoittautuneiden tiedot jaetaan ilmoittautuneiden kesken. Tämän jälkeen hakijat voivat muodostaa yhteistyöryhmiä, joilla he osallistuvat toisessa vaiheessa järjestettävään kilpailuun.

Toisen vaiheen kilpailu sisältää suunnittelukilpailun sekä kilpailijoiden laatimat konseptin sekä liiketoimintasuunnitelman. Näitä kilpailuasiakirjoja arvioimaan perustetaan yhdyskuntajohtajan päätöksellä työryhmä. Työryhmä tekee esityksen tonttien varaamisesta kaupunginhallitukselle.

Kilpailualueena on kaksi tonttia Kiikelissä: korttelin 44 tontti 1 ja korttelin 45 tontti 1 sekä näihin rajautuvat yleiset alueet ja vesialueet. Lähtökohta kilpailussa on asemakaava.

Ilmoittautuminen alkaa 2.10. ja päättyy 31.10.2017. Toisen vaiheen kilpailu järjestetään 1.12.2017 – 1.3.2018.

Kilpailutöitä arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • Palvelukonseptin ja käyttösuunnitelman sopivuus alueelle

 • Vetovoimaisuuden (Oulun sisäinen ja ulkoinen) ja lisäarvon luominen alueelle

 • Kaupunkikuvallinen laatu ja arvokkaan ympäristön huomioiminen

 • Toteutuskelpoisuus ja -varmuus sekä aikataulu, ehdotuksen realistisuus

 • Rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelman realistisuus

Kaupunginhallitus tekee lopullisen päätöksen tonttien varaamisesta kilpailuun osallistuneelle tai osallistuneille. Tontit ovat nähtävillä ja ilmoittautuminen tapahtuu Oulun seudun karttatiellä.

Kilpailuun liittyvät asiakirjat:

 1. Kilpailuohjelma 2017 
 2. Toteutettavuusselvitys
 3. Rakennettavuusselvitys
 4. Opaskartta
 5. Ilmakuvat (1, 2, 3)
 6. Yleiskaava
 7. Kartta-aineisto dwg-muodossa

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Solistinkatu 2, 90015 Oulun kaupunki

 

Lisätietoja kilpailuun liittyen antavat:

Veikko Lehtinen, p. 044 703 2612

Minna Kaunisvaara, p. 050 574 9337

Antti Määttä, p. 044 703 2428

Juha Isoherranen, p. 044 703 2429

Jari Heikkilä, p. 044 703 2703

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  
Siirry asiointipalveluun
 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)