Loppula

Sanginjoen metsässä sijaitseva Loppulan tila on nyt myytävänä. Kunnostettuna kohde voisi palvella mm. yritystoiminnan tai yhdistystoiminnan käyttöä mm. maatila-, metsästys- ja luontomatkailun tukikohtana. Kohteessa voisi toimia puuveistämö, kasvitarha ja puutarha- sekä taidemyymälä. Erilaisten yhdistysten (metsästysseurat, kyläyhdistykset ja luontoharrastajat) omistuksessa kohde voisi toimia kokous- ja kerhotilana.

Rakennus ja pihapiiri

Pihapiirissä on viisi rakennusta ja maakellari. Rakennuskanta on seuraava (rakennusvuosi, koko):

Päärakennus: 1953, 137 m2 + kellari 30 m2
Navetta: 1932, 170 m2
Metsätyömiesten kämppä: 1940–1957, 115 m2
Liiteri: 1955, 30 m2
Sauna: 1965, 30 m2

Päärakennukseen ja saunarakennukseen on tehty viime vuosina vain välttämättömiä kunnostuksia. Muita rakennuksia ei ole kunnostettu. Päärakennuksesta on laadittu kuntotutkimus helmikuussa 2019. (liite).

Ostajaksi valitun kanssa solmitaan maanvuokrasopimus. Ostotarjouksen tekijän on sitouduttava maanvuokrasopimukseen:

- vuokra-aika 50 vuotta
- vuosivuokra on 587,98 euroa vuoden 2020 tasossa
- jos vuokralainen on rekisteröity yhdistys tai yhteisö, peritään vuokrasta 50 %

Oulun kaupunki myy rakennukset kiinteistöllä 564-407-10-90 ja maa-alue vuokrataan n. 5800 m2.

Loppulan pihapiiri on merkitty voimassa olevaan Sanginjoen osayleiskaavaan julkisen palvelun ja hallinnon alueeksi, kaavamerkinnällä PY. Alueella ei ole asemakaavaa. Asuin- tai yksityinen kesämökki käyttötarkoitus ei ole sallittua.

Tehtyjä korjauksia

 • Vetotangon liitos tehty kattorakenteeseen, toinen hormi korjattu massa-menetelmällä 2009
 • Sadevesijärjestelmä tehty ja följärit asennettu 2010
 • Kattoremontti vuonna 2012
 • Öljysäiliö uusittu 2018
 • Jätevesijärjestelmä puhdistettu ja sulfaattisyöttö asennettu 2019
 • Rantasaunan jätevesi täytyy muuttaa nykymääräysten mukaisesti esim. imeytyskaivolla.
 • Rantasaunan hormi kunnostettu 2019 ja paloturvallisuus määräyksien mukaiset korjaustoimet tehty saunan sisälle 2019

Hinta ja hakemus

Hinta rakennuksille: 25 000 €

Hakemus jätetään vapaamuotoisena.

Ostajaehdokkaan on esitettävä hakemuksessaan seuraavat seikat:

 • Kohteen toimintakonsepti ja maankäytönluonnos.
 • Kuvaus siitä miten suunnitelma palvelee Sanginjoen ja Sanginjoen ulkometsän luonto- ja virkistyspalvelukäyttöä sekä niiden kehittämistä tulevaisuudessa.
 • Rakennus- ja investointisuunnittelma, joka pitää sisällään suunnitellun korjaus- ja uudisrakentamissuunnitelman ja sen aikataulun.
 • Arvio kohteeseen syntyvistä kokoaikaisista ja osa-aikaisista työpaikoista.

Hakemukset on jätettävä kirjallisesti tai sähköisesti 17.8.2020 kello 15.00 mennessä osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, Kansankatu 55A, Oulu, PL71 90015 Oulu tai kirjaamo@ouka.fi. Hakemukseen merkintä: ” OUKA/3567/02.07.00/2020 Loppula"

Kuvia Loppulan tilalta

Dokumentit:

Asemapiirustus

Päärakennus

Kellari

Metsätyömiesten kämppä

Navetta

Sauna

Leikkaus RAK

Liitos RAK

Osayleiskaava

Kuntoarvio

Hormitutkimus

Saunakaivo-ohje

Öljysäiliö huolto

Liitoslausunto Oulun vesi

Jätevesitarkastus

Historiaa

Sanginjoen metsistä ryhdyttiin hakkaamaan puuta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Samoihin aikoihin on ryhdytty suunnittelemaan Oulun kaupungin omistaman Loppulan tilan navettaa. Tilan muut rakennukset ovat rakennettu 1950-luvulla ja rantasauna 1960-luvulla. Tilan päärakennus on toiminut metsänvartijan asuntona vuoteen 2014 saakka. Loppula mainitaan myös ”Kelopoikien” partiolippukuntakämppänä. 

Lisätiedot ja myyntiesittelyt

tekninen isännöitsijä Sakari Kela, p. 040 1820284, sakari.kela(at)ouka.fi

tekninen isännöitsijä Jari Poutiainen, p. 044 703 0521, jari.poutiainen(at)ouka.fi

tekninen isännöitsijäharjoittelija Paula Korkeamaa, p. 044 5898956, paula.korkeamaa(at)ouka.fi

Päätös myynnistä saadaan 1-3 kk kuluessa. Kaupunki myyjänä pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä on.