Osaomistusasunnot - Asuminen ja rakentaminen - Oulun kaupunki

Osaomistusasunnot Osaomistusasunnot

Osaomistusasunto on vaihtoehto niille, jotka haluavat päästä omistusasuntoon, mutta joilla ei ole mahdollisuutta hankkia sitä suoraan. Asukas sijoittaa asuntoon aluksi vain osan sen hankintahinnasta ja omistaa vastaavan suuruisen osuuden asunnosta. Asukas asuu ensin vuokralla ja vuokrakauden päätyttyä hänellä on mahdollisuus lunastaa asunto omaksi.

Osaomistusasuntoja haetaan talojen omistajilta ja asuntohakemus jätetään suoraan talojen omistajille. Osaomistusasuntoihin asukkaiden valinnat suoritetaan ao. lakien ja valtioneuvoston päätösten mukaisesti.

Asukkaat valitaan sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella. Asukasvalintaperusteet ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot.

Varallisuusrajat valtion tukemiin osaomistusasuntoihin:

Henkilöluku     1           2           3           4           5
Varallisuus/€  34 000  43 000  48 000  59 000  71 000

Varallisuudesta vähennetään hakijaruokakunnan
yhteenlaskettujen velkojen määrä.

Lisätietoja:

Ympäristö.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde work
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.