Sahasaari

Historiallisessa Sahasaaressa keskellä Ainolanpuistoa on myytävänä kolme rakennusta. Oletko sinä se, joka tuo tälle alueelle kulttuuria ja elämää?

Sahasaari on osa laajempaa Hupisaarten virkistysaluetta ja Myllytullin kulttuuri-, virkistys-, työpaikka- ja asuinaluetta. Sijaintinsa puolesta alue soveltuu erityisen hyvin lastenkultuurin alueeksi, joten lapsiin ja nuoriin liittyvä kulttuuritoiminta katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.

Rakennusten myynnin tarjousaika on voimassa 31.8.2020 asti.

 

Asemakaava

Voimassa olevassa asemakaavassa Sahasaari on palvelurakennusten korttelialuetta (P-2). Alueelle voidaan sijoittaa kulttuuri- ja taidepajoja tai erilaisia näyttelytiloja. Se sopii myös toimistoille tai asukastuvalle. 

Sahasaaren asemakaavan mukaisesti alueelle tavoitellaan kulttuuri- ja taidetoimijoita, jotka voivat vahvistaa koko alueen matkailua ja kulttuuria.

Rakennusten ensimmäisen kerroksen tulee olla yleisöä varten. Korttelialueen ulkoalueet ja kulkuväylät ovat yleisölle pysyvästi avoimia ja liittyvät sujuvasti ja esteettömästi Hupisaarten - Plaatansaaren puistoalueeseen.

Tonteille 32 ja 33 voidaan osoittaa 1 kpl invapaikkaa/ tontti. Se lisäksi tontin haltijan tulee lunastaa viereiseen Lasaretinväylän kortteliin rakennettu maanalainen kellariautopaikka, jonka rakentamiskustannus on Hartelalta 23 500 € vuoden 2018 indeksillä. Autopaikka on lunastettava ennen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista. Halutessaan on myös mahdollista lunastaa toinen autopaikka Hartelalta.

Yhteisjärjestelysopimus

Sahasaaressa on kolme rakennusta. Rakennuskanta on seuraava, (rakennusvuosi, koko):

Korjaamo: noin 1938, noin 400 k-m2
Talli: noin 1890-luku, noin 100 k-m2
Paja: 1904, noin 150 k-m2

Lastenkulttuuriin liittyvä suunnitelma alueella luetaan eduksi ja hakemuksia arvioitaessa.

Virallinen asemakaava

Kaavaselostus

Kaavamääräykset

 

Korjaamo ja talli (564-6-28-32)

Tontin pinta-ala: 1295 m2.

Ostajaksi valitun kanssa solmitaan maanvuokrasopimus. Ostotarjouksen tekijän on sitouduttava maanvuokrasopimukseen:

 • vuokra-aika 40-50 vuotta, investoinnin perusteella
 • vuosivuokra on liike- ja toimistokäyttöön 6375,6 € ja julkiseen tai julkisessa käytössä olevaan liikekäyttöön 3402 € vuoden 2020 tasossa

Rakennuskanta on seuraava, (rakennusvuosi, koko):

 • Korjaamo: n.oin 1938, 400 k-m2
 • Talli: noin 1890-luku, 100 k-m2. Tallia voidaan siirtää tontilla hieman nykyiseltä paikaltaan.

Korjaamorakennus on asemakaavassa osoitettu suojelluksi rakennukseksi (sr-20). Rakennuksen ulkoseinät ovat valkoiseksi rapattua tiiltä ja välipohja paikalla valettua betonia. Alakerroksessa oli korjaamotiloja ja yläkerrassa niiden lisäksi toimistohuoneita. Alkuperäiset pieniruutuiset puuikkunat on peitetty vanerilevyin, mutta sekä ne että rakennuksen puiset ovet ovat vielä paikoillaan. Tiilikatto on korjattu vuonna 1995. Nykyään rakennus on tyhjänä. Rakennus tulee säilyttää julkisivuiltaan alkuperäisen kaltaisena, sisätilat voidaan muuttaa ja korjata soveltuvaa käyttöä varten. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää maakuntamuseon lausunto.

Hirsinen piharakennus on asemakaavassa osoitettu suojelluksi rakennukseksi (sr-20). Rakennus lienee alun perin ollut talli. Nahkatehtaan ja sähkölaitoksen aikana rakennusta käytettiin varastona. Tallirakennusta on korjattu 2000-luvun alkupuolella ja tätä nykyä se on ikäisekseen melko hyvässä kunnossa, vaikka ulkoseinät ovatkin sään kuluttamat ja paikoin lahonneet. Rakennus on mitattu ja dokumentoitu valokuvin 2009 (Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus). Rakennus tulee säilyttää julkisivuiltaan alkuperäisen kaltaisena, mutta sen sisätiloihin voidaan tehdä toiminnan vaatimia muutoksia ja sitä voidaan tarvittaessa hieman siirtää. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää maakuntamuseon lausunto.

Lisärakentamisoikeus: 360 k-m2, lisäksi tallin ja korjaamon välissä talousrakennukselle 30 k-m2.

Hinta rakennuksille: 7 000 €

Talli piirustus
Korjaamo piirustus

 

Pajarakennus (564-6-28-33)

Tontin pinta-ala: 1245 m2.

Ostajaksi valitun kanssa solmitaan maanvuokrasopimus. Ostotarjouksen tekijän on sitouduttava maanvuokrasopimukseen:

 • vuokra-aika 40-50 vuotta, investoinnin perusteella
 • vuosivuokra on liike- ja toimistokäyttöön 6906,9 € ja julkiseen tai julkisessa käytössä olevaan liikekäyttöön 3685,5 € vuoden 2020 tasossa

Rakennuskanta on seuraava, (rakennusvuosi, koko):

 • Paja: 1904, noin 150 k-m2 (sr/ur). Voidaan purkaa ja rakentaa uudelleen.

Vuonna 1904 saaren pohjoisosaan valmistui edelleen paikalla oleva paja, joka ilmeisesti rakennettiin alun perin puutavaran kuivaamoksi, ja puusepän verstas. Tiilirakenteinen paja ja puinen verstas rakennettiin kiinni toisiinsa, ja verstasrakennus myötäili saaren reunaa loivassa kulmassa. Molemmissa rakennuksissa oli kaksi kerrosta ja tiilikatteinen harjakatto, joka oli pajan päädyssä aumattu. Pajarakennus oli lähes päivittäisessä käytössä vielä 1980-luvun puolivälissä. Nykyisin se on huonossa kunnossa.

Lisärakentamisoikeus: 390 k-m2. Sallitaan yhden asunnon rakentaminen toiseen kerrokseen.

Hinta rakennukselle: 2 000 €

 

Maaperäselvitykset

Sahasaaren tontteja koskevia maaperäselvityksiä ei ole vielä saatettu loppuun. Selvitykset valmistuvat kesän aikana. Mikäli alueelta löytyy epäpuhtauksia, niiden puhdistamisesta vastaa Oulun Energia. Valitun toimijan tulee sopia suoraan Oulun Energian kanssa mahdollisten havaittujen pilaantuneiden maiden puhdistamisen toteuttamistavasta ja aikataulusta.

Kuvat kohteesta

Kuva Ainolanpuistosta

Hakeminen

Hakemus jätetään vapaamuotoisena.

Ostajaehdokkaan on esitettävä hakemuksessaan seuraavat seikat:

 • Kohteen toimintakonsepti ja tontinkäyttösuunnitelman luonnos. Toimintakonseptissa esitetään kirjallisesti rakennusten ja piha-alueen käyttötarkoitukset. Tontinkäyttösuunnitelman luonnoksessa kuvataan asemapiirustuksena tontinkäyttöä.
 • Kuvaus siitä miten suunnitelma täydentää Hupisaarten ja Myllytullin alueen kulttuuritarjontaa ja -palveluja ja niiden kehittämistä tulevaisuudessa huomioon ottaen samalla arvokkaan kulttuuri- ja puistoympäristön.
 • Rakennus- ja investointisuunnitelma, joka pitää sisällään suunnitellun korjaus- ja uudisrakentamissuunnitelman ja sen aikataulun.
 • Hakemuksessa nimetään kohteen pääsuunnittelija ja referenssit suojelukohteen korjaussuunnittelusta.

Hakemukset on jätettävä kirjallisesti tai sähköisesti 31.8.2020 kello 15.00 mennessä osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, Kansankatu 55A, Oulu, PL71 90015 Oulu tai kirjaamo@ouka.fi. Hakemukseen merkintä: ” OUKA/3214/10.00.02.02/2020 Sahasaari"

Lisätietoja ja myyntiesittelyt

tekninen isännöitsijä Sakari Kela
p. 040 1820284, sakari.kela(at)ouka.fi

tekninen isännöitsijä Jari Poutiainen
p. 044 703 0521, jari.poutiainen(at)ouka.fi

tekninen isännöitsijä, harjoittelija Paula Korkeamaa
p. 044 5898956, paula.korkeamaa(at)ouka.fi

Tontti-insinööri Simo Tuppurainen
p. 040 630 9515, simo.tuppurainen(at)ouka.fi

Asemakaava arkkitehti Virpi Rajala
p. 044 703 2422, virpi.e.rajala(at)ouka.fi

Päätös myynnistä saadaan 1-3 kk kuluessa. Kaupunki myyjänä pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä on.

Sahasaaren historiaa

Ensimmäinen teollinen saha aloitti toimintansa Sahasaaressa vuonna 1731, mutta Hupisaarten putaissa oli ollut muita pienempiä sahoja mahdollisesti jo isovihan aikana. Saaressa oli sahatoimintaa vuoteen 1937 saakka, jolloin saaren omistus siirtyi Oulun sähkölaitokselle. Sahan lisäksi saaressa on ollut pienempiä asuin-, korjaamo- ja varastorakennuksia. Nykyään Sahasaaren vanhasta rakennuskannasta on jäljellä kolme rakennusta: paja, korjaamo ja hirsinen piharakennus. Näiden lisäksi saarella on Pikkaralasta museoesineenä tuotu vanha muuntaja, kaapelikeloja varten tarvittu nosturi ja uusi pienempi muuntaja, joka on edelleen toiminnassa. Muut rakennukset ovat tällä hetkellä vailla käyttöä.

Sähkölaitoksen aikana Sahasaareen rakennettiin uusia varastorakennuksia sekä kaapelikelanosturi pajan eteen. Rakennukset olivat sähkölaitoksen käytössä 1980-luvulle asti, minkä jälkeen suurin osa niistä purettiin.

Kukin Sahasaaressa säilyneistä vanhoista rakennuksista edustaa eri aikakautta saaren historiassa. Jo ennen 1870-lukua valmistunut hirsinen talli on ensimmäisiä sahatoiminnan aikana saarelle rakennettuja rakennuksia, vuonna 1904 rakennettu paja muistuttaa Åströmin nahkatehtaan ajasta ja korjaamo rakennettiin saaren omistuksen siirryttyä sähkölaitokselle 1930-luvulla.

Juttu Sahasaaresta Mun Oulussa

Lasaretin saaren rakennushistoriaselvitys