Varjakan matkailualueen kehittäminen Varjakan matkailualueen kehittäminen

Yhteistyökumppanin haku Varjakan alueen kehittämiseksi

Hakuaika on päättynyt, hakemuksia ei saapunut hakuaikana.
(15.4. - 31.8.2016) 

Oulun kaupunginhallitus päätti 29.3.2016, että Varjakan matkailualueen kehittäjän ja toteuttajan valitsemiseksi haetaan yhteistyökumppania.

Alueen laajuus on noin 120 hehtaaria, josta vesialuetta on noin 40 hehtaaria. Alue sijaitsee Oulunsalossa Kempeleenlahden etelärannalla noin 7 kilometriä lounaaseen Oulun keskustasta. Ajoyhteys keskustasta on noin 20 kilometriä.

Hakumenettelyn tavoitteena on saada Varjakan alueelle yhteistyökumppani alueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Hakijan on mahdollista hakea yhteistyökumppanuutta myös osalle aluetta, joko saareen tai mantereeseen tai koko alueeseen kohdistuen.

Hakijan tulee esittää suunnitelma, jonka mukaisesti tulee kehittämään aluetta. Suunnitelma voi käsittää koko suunnittelualueen tai mantereen tai saaren osan. Yhteistyökumppanin on sitouduttava toteuttamaan suunnittelualue esityksensä pohjalta laadittavan asemakaavan mukaisesti. Toteuttaminen käsittää myös alueen sisäisen kunnallistekniikan toteuttamisvastuun.
 

______________________________

AJANKOHTAISTA

Varjakan alueeseen tutustuminen 19.5.2016

Varjankan alueeseen tutustuminen järjestetään torstaina 19.5.2016 klo 14.00 alkaen. Katselmuksen arvioitu kesto noin 2h. 

Kokoontuminen Varjakan satamassa, josta saareen kuljetus järjestetään kapulalossilla. Maastovarustus suositeltavaa.

Ilmoittautuminen sähköpostilla:

______________________________

 

Lisätietoja antavat

Hakumenettely:

Asemakaavoitus:

Matkailu:

Yhteistyökumppani valitaan laatuarvioinnin perusteella. Valintapäätöksen tekee Oulun kaupunginhallitus.

Yhteistyökumppanin kanssa neuvotellaan ja laaditaan kaavoituksen käynnistämissopimus (yhteistoimintasopimus). Kaupunki laatii asemakaavan yhteistyössä valitun kumppanin kanssa.

Suunnittelualueen korttelialueet luovutetaan yhteistyökumppanille asemakaavan saatua lainvoiman. Toteuttamisen tontinluovutusehdoista, toteutusaikataulusta, vaiheistuksesta ja muista toteuttamiseen liittyvistä ehdoista sovitaan asemakaavan ehdotusvaiheessa tehtävällä toteuttamissopimuksella.

Hakemus tulee lähettää 31.8.2016 klo 15.00 mennessä osoitteella:
  Oulun kaupungin kirjaamo
  PL 27
  90015 OULUN KAUPUNKI

Kuoreen merkintä "OUKA/10891/02.08.01/2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut - Varjakka"

Materiaalit

Hakuohje (.pdf)

Kaavoitustilanne
 
Kartat
 
Selvitykset, lausunnot ja suunnitelmat
 
 
Varjakansaaren rakennukset
 

     Rakennuskohtaiset kuntotutkimukset:

Rakennusten tekninen lisämateriaali on noudettavissa ympäristötalolta, Solistinkatu 2 (USB-muistitikku)

 • ARK-piirustuksia eri vuosikymmeniltä
 • ARK-ajantasapiirustukset 2015
 • Korjaustyöselostuksia

__________________________________

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
 • Postiosoite postal PL 32 90015 90140 Oulu
 • Puhelin Hakumenettely
  Tapio Takalo-Eskola
  cell 046 920 5383

  Asemakaavoitus
  Mikko Törmänen
  work 044 703 2417

  BusinessOulu
  Jyrki Kemppainen
  work 044 499 3296

Tiedot esitetään hCard-muodossa.