Tule mukaan

Haluatko auttaa lähelläsi, mutta sinulla on tunne, että et tiedä miten aloittaisit? Tule osaksi Auttavaa yhteisöä, jossa auttaminen on helppoa!

Auttavassa yhteisössä jokainen voi olla vapaaehtoinen Naapuriauttaja tai autettava omassa asuinyhteisössään. Voit auttaa naapuriasi juuri sen verran kuin haluat.

Jokainen asuinyhteisö voi julistautua auttavaksi yhteisöksi ilmoittautumalla mukaan hankkeeseen. Asuinyhteisö, esimerkiksi taloyhtiö, saa käsiteltäväkseen listan auttavan yhteisön periaatteista, joista voi yhdessä keskustella.

Taloyhtiöissä toiminta muotoutuu juuri sellaiseksi kuin naapurukset sen haluavat luoda.

Muutos alkaa asenteista ja aivan pienistä asioista. Auttavassa yhteisössä auttamiseen ja avun pyytämiseen on kaikilla lupa.

Näin asuinyhteisönne liittyy mukaan Auttavaksi yhteisöksi

  1. Nimetkää asuinyhteisöstänne yhdyshenkilö.
  2. Ilmoittakaa yhdyshenkilön tiedot hankkeen vuorovaikutussuunnittelijalle. Saatte opastusta ja materiaalia toiminnan aloittamiseksi.
  3. Järjestäkää asuinyhteisössänne kokoontuminen verkossa tai paikan päällä. Keskustelkaa kokoontumisessa yhdessä mm. siitä, miten voisitte auttaa naapurianne? Millaisia avun tarpeita asuinyhteisössänne on? Voitte milloin vain pyytää hanketyöntekijältä opastusta toiminnan aloittamiseen.

Ota yhteyttä

Auttava yhteisö -hanke

Ilmoita asuinyhteisösi mukaan ilmoittamalla yhteyshenkilönne hankkeen vuorovaikutussuunnittelijan tietoon:

Vuorovaikutussuunnittelija Maiju Teeriaho


Maiju Teeriaho
vuorovaikutussuunnittelija

sähköposti: maiju.teeriaho(at)ouka.fi

p. 040 646 2719

Auttava yhteisö -hankkeen tunnuskuva

Oululainen, tee apusi näkyväksi!

Naapuriauttaja ovitarra

Hae Oulu10-palveluista (Torikatu 10 A, Oulu) ovitarra, jolla näytät olevasi Naapuriauttaja.