In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Avaus - tulevaisuuden hyvinvointipalvelut Avaus - tulevaisuuden hyvinvointipalvelut

Avaus on sekä kansallinen että alueellinen hankekokonaisuus, jossa uudistetaan hyvinvointipalveluita ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja. Kansallista yhteistyötä tehdään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, sosiaali- ja terveysministeriön, Tekesin ja Sitran kanssa, ja alueellisen kehittäjän roolista vastaa Oulun kaupunki.

Oulussa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja Avaus-hankekokonaisuuden avulla. Hanke on kolmivaiheinen: esisuunnitteluvaihe 1.10 – 31.12.2011, määrittelyvaihe 1.1.2012 – 31.3.2013 ja toteutusvaihe 2013 – 2015.

Avaus-hanke kiihdyttää vauhtiaan

Avaus-hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoituspäätöksen ja kehittämisvaihe on käynnistynyt toukokuussa 2013. Rahoitusta ei kuitenkaan saatu täysimääräisesti, joten hankkeeseen kehittämiskohteet ovat tarkentuneet. Avauksen keskeinen kehittämistehtävä on määritellä sekä hyvinvoinnin palvelutarjotin että alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus.

Hyvinvoinnin palvelut yhdestä paikasta

Hyvinvoinnin tarjotin kokoaa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tuomat palvelut ja toiminnot yhteen, ja lisää kuntalaisen sekä ammattilaisten tietoisuutta olemassa olevista palveluista. Kuntalaiset saavat omaan hyvinvointiin ja toimintakykyynsä liittyviä tietoja sekä kokonaiskäsityksen alueellisesta palveluvalikoimasta. Kehittämisen painopiste on ikäihmisten palveluissa.

Tarjotin tulee olemaan kuntalaisten käytettävissä 24/7, visuaalinen, helppokäyttöinen ja houkutteleva. Tavoitteena on saada eri-ikäiset käyttämään palvelua hyödyntämällä muun muassa pelillisyyttä. Tarjotin antaa kuntalaisille mahdollisuuden omaehtoiseen palveluiden hankintaan ja tarjoaa palveluita yli perinteisten organisaatiorajojen.

Alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus

Terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin määritellään kustannustehokas, toimintaa tukeva ja sekä ammattilaisia että asiakkaita palveleva alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus. Painopisteenä on yhteiskäyttöisen potilastietojärjestelmän määritteleminen.

Määrittelytyö tehdään yhteistyössä osana alueellista kokonaisarkkitehtuurityötä, johon osallistuvat Avauksen lisäksi Oulun kaupungin Onion -hanke sekä PPSHP:n tietohallinto. Avauksen rooli määrittelytyössä on tuoda sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä kuntalaisten näkökulmat suunnitteluun. Avauksen painopisteenä kokonaisarkkitehtuurityössä on toimintaprosessit ja niitä palvelevat tieto- ja toiminnallisuustarpeet.

Avoimen innovaatioympäristön kehittäminen siirtyy OuluHealth-kokonaisuuteen.

Avoimen innovaatioympäristön kehittäminen siirtyy Avaus-hankkeelta BusinessOululle ja OuluHealth-kokonaisuuteen. Avaus-hanke on kuitenkin merkittävä osa OuluHealth -toimintaympäristöä. Toimiakseen tarvelähtöisesti innovaatioprosessi tarvitsee yritysten ja tutkijoiden lisäksi kuntalaisia ja hyvinvointialan ammattilaisia. Tarkoitus on, että hyvinvointipalvelut esittäisivät innovaatiotehtäviä ja arvioisivat ja sparraisivat innovaatioideoita.

Avauksen hanketiimi

Avaus-hankkeen projektipäällikkönä toimii Elina Välikangas. Projektityöntekijöitä ovat Suvi Penttilä-Sirkka ja Mikko Gronoff. Hankkeen vastuullinen johtaja on Eila Erkkilä.