Avoin osallisuus ja asiakkuus -6Aika 

Osatoteutuksen kohderyhmänä ovat yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä yritysten, tutkimus ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Hankkeen tarpeena on tunnistettu yritysyhteistyön lisääminen kaupungin ja yritys- ja kolmannen sektorin välillä. Hankkeen tavoitteena on rakennemuutokseen sopeutumisen edistäminen ja elinvoiman vahvistaminen luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mahdollistamalla uusia palvelutuotteita, uudentyyppistä kehittäjäkumppanuutta sekä uusia asiakkuuksia.

Eritellyt osatavoitteet:

1. Kehittää liiketoimintaympäristöjä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävän innovatiivisen hankinnan toimintamallien hyödyntämisen keinoin.

2. Mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja tutkimusta asiakkuudenhallinnan kehittämisen kautta.

3. Luoda ns. "palvelutarjotinratkaisu -malli" sekä asiakasohjauksen uusia menetelmiä

4. Kehittää ja hyödyntää yritys- ja tutkimusorganisaatioyhteistyössä palvelumuotoilua palvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa

Yrityksille, tutkimus- ja koulutusorganisaatiolle, sekä 3 sektorille: mahdollisuus osallistua kaupungin palvelujen kehittämistyöhön ja sen myötä tarjota omia palvelujaan kaupungin palvelujen rinnalla.

Kuntalaisille: oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan

Lyhytosoite tälle sivulle:
http://www.ouka.fi/aoa

6aika-strategia