Oulun kaupungin asioinnin toimintamalli 

Osahankkeessa tehdään laaja-alaista tki-kumppanuutta (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori). Kehittämistyön alustana on Oulun kaupungin asioinnin toimintamalli. Osahankkeen toimenpiteet kohdistetaan yrityksiin ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin. Jotta yrityksille voidaan tarjota enemmän mahdollisuuksia toimia kehittämistyössä, täytyy määritellä kaupungin prosessit ja asioinnin toimintatapa.

Oulun kaupungin asioinnin toimintamalli mahdollistaa kaupungin ja yritysten yhteistyön ja sitä kautta yritysten liiketoiminnan kasvun ja työpaikkojen syntymisen. Asioinnin toimintamalli sisältää periaatteita ja tavoitteita seuraavista teemoista: asiointikanavat (monikanavaisuus), asiakasprosessien kehittäminen, asiakasviestintä, asiakaspalvelun osaamisprofiilit, asiakasohjaus, asiakkuuksien hallinta, asiakastyytyväisyys ja laadunvarmistus, asiakkaiden kanssa tapahtuva palvelukehittäminen ja asiakaspalvelukehittämispanostusten vaikuttavuusarviointi. Määritystyössä selvitetään asiointipalvelujen monituottajuuden hyödyntämismahdollisuuksia, alihankintamahdollisuuksia sekä asiakasvalinnan laajentamismahdollisuuksia. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa ja siihen osallistetaan asiakkaita. Oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia on kehittämisen osissa.

Asioinnin kokonaishallittava toimintamalli on kaupunkikohtaisena tarpeellinen, jotta voidaan tehokkaasti ja systemaattisesti valita ne kohteet, joissa on mahdollista hyödyntää monituottajuutta ja kehittämiskumppanuutta sekä mahdollistaa nykyistä laajemmin kaupunkilaisten valinnanvapautta. Se on myös välttämätön taustatyö muille osille tässä osahankkeessa ja kehittyy myös vuorovaikutuksessa niistä saatujen kokemusten kanssa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus -6Aika

Asioinnin toimintamallin kehittäminen

Krista Piippo
projektipäällikkö  
p. 044 703 1211
krista.piippo[at]ouka.fi