Lapsiperheiden palvelutarjotin

Lapsiperheiden sähköisessä palvelutarjottimessa kootaan yhteen Oulun kaupungin julkiset sekä järjestöjen ja yksityisen sektorin tuottamat lapsiperheiden avoimet palvelut.  Palvelutarjotin rakennetaan yhteistyössä kaupungin, järjestöjen ja yritysten kanssa. Palvelutarjotin on digitaalinen ympäristö palveluihin hakeutumiseen, ohjaukseen ja neuvontaan.

Palvelutarjottimen avulla

  • Asiakkaat löytävät yhdestä paikasta  koottuna lapsiperheiden avoimet  palvelut, esimerkiksi kerhot ja ryhmät
  • Asiakkaat voivat etsiä oman asuinalueensa palveluita ja tietoa lapsiperheiden arkeen liittyvistä asioista
  • Asiakkaat voivat valita mitä palveluita käyttävät
  • Palvelutarjotin lisää ja mahdollistaa asiakkaiden ja kaupungin toimijoiden välistä vuorovaikutteisuutta
  • Kaupungin työntekijöille palvelutarjotin toimii palveluoppaana ja ohjauksen välineenä
  • Järjestöille ja yrityksille palvelutarjotin mahdollistaa toiminnan markkinoinnin ja tiedottamisen

Lapsiperheiden palvelutarjotin

Johanna Timonen
projektikoordinaattori
p. 044 703 1643
johanna.timonen[at]ouka.fi