Arkisto

Kehittämistyö Oulu10 alustalla

Hankkeen keskiössä on yksityisen ja kolmannen sektorin huomioivan monituottajuuden kehittäminen. Neuvonnalla ja asiakasohjauksella tuetaan asiakkaiden monikanavaista asiointia, erityisesti hankkeen myötä laajennettavan palvelutarjottimen käyttöä.

Tavoitteena on tiedottaa ja tukea yrityksiä sekä kolmannen sektorin toimijoita niin, että he pystyvät hyödyntämään palvelutarjotinta omista palveluista viestiessään. 

Hankkeessa tunnistetaan niitä julkisen palvelujärjestelmän osa-alueita ja järjestämistapoja, joita voitaisiin avata myös muille palveluntuottajille ja –kehittäjille.

Oulu10 – asiointi ja neuvonta

Kehittämistyö Oulu10-alustalla

Rossi Jarmo
projektikoordinaattori
p. 044 703 1318
jarmo.rossi[at]ouka.fi