Oulun kaupungin ajankohtaiset uutiset

< Takaisin

Kunniamaininta maahanmuuttajapalveluille: Oulussa kehitettiin perheterapeuttisen tuen malli perheenyhdistämisen kokeneille

Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut on palkittu kunniamaininnalla Kuntoteko 2020 -gaalassa Vuoden yhdenvertaisuusteko -kategoriassa. Palkinnot jaettiin marraskuun lopulla. Kunniamaininta tuli Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa kehitetystä mallista, jolla voidaan tarjota perheterapeuttista tukea perheenyhdistämisen kautta tulleille perheille. Tuki on luonteeltaan ennaltaehkäisevää.

Maahanmuuttajapalveluiden työtä on muutettu aiempaa perhekeskeisemmäksi. Perheenyhdistämisen kautta maahan tulleiden määrä on huomattavasti lisääntynyt viime vuosina.

Maahanmuuttajapalveluissa on havaittu, että perheenyhdistämisen kautta tulleilla perheillä on paljon haasteita perheen sisäisissä asioissa, mutta niihin ei ole aiemmin ollut sopivaa tukea tarjolla. Uudella toimintamallilla halutaan ennaltaehkäistä perheiden kriisiytymistä ja lastensuojeluasiakkuuksia. Toiveena on, että asiakkaat löytäisivät paremmin myös kaupungin muut perheitä tukevat palvelut. 

Idea syntyi perheterapiakoulutuksessa

Uuden perheterapeuttisen toimintamallin on kehittänyt maahanmuuttajapalveluiden sosiaaliohjaaja Iida-Maria Bimberg, joka osallistui Oulun kaupungin järjestämään kaksivuotiseen perheterapiakoulutukseen.

Uudessa perheterapeuttista toimintamallissa on seitsemän tapaamiskertaa, jossa hyödynnetään useita perheterapeuttisia menetelmiä, kuten sukupuuta, perheen elämänjanaa, kotoutumiskaarta ja korttityöskentelyä. 

Tapaamiskertojen teemoina on muun muassa perheen muuttuneet roolit, eriaikainen kotoutuminen, kommunikaatio ja tunneilmaisu, vanhempien keskinäiset suhteet, perheen identiteetti sekä säännöt ja tavat. Lisäksi tapaamisissa pyritään lisäämään perheenjäsenten tietoa traumatisoitumisesta, sen vaikutuksista ja avusta jota traumaattisten tapahtumien käsittelyyn on saatavilla.

Uutta työmuotoa kehitetään koko ajan maahanmuuttajapalveluissa.

Kunniamaininnan myöntänyt Kunteko on kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma, jolla edistetään kuntatyön tuloksellisuutta ja työelämän laatua sekä tuodaan esille kehittämistyötä eri puolilta Suomea. 

Jakolinkki