Oulun kaupungin ajankohtaiset uutiset

< Takaisin

Maksuajan myöntäminen ja maksujen alentaminen poikkeusolojen aikana

Oulun kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännössä määrätään muun muassa taloudesta ja valvonnasta. Poikkeusolojen aikana konsernihallinto seuraa valtiovallan linjauksia ja tiedottaa muuttuneista olosuhteista ja niiden vaikutuksista, joista yhtenä osa-alueena on myyntilaskut, maksuajan myöntäminen ja maksujen alentaminen sekä mahdollinen maksujen perimättäjättäminen.

Hallintosäännössä on tällä hetkellä määritelty päätöksentekijät maksujen eri vaiheissa, jotka on täydennetty yhteystiedoilla sekä toimintaohjeilla, joita noudattamalla saamme kokonaiskuvan siitä, miten poikkeusolot vaikuttavat myyntisaamisiin ja sitä kautta myös kaupungin maksuvalmiuteen.

Maksuajan myöntäminen

Monetra Oulu Oy:n myyntireskontralla on oikeus myöntää maksuaikaa Oulun kaupungin laskuihin (myös vesilaskuihin) yksi kuukausi. Maksuaikaa voi tiedustella salatulla sähköpostilla osoitteesta ouka.myyntireskontra(at)monetra.fi tai puh. 040 6458 835.

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelusihteerit voivat antaa maksuaikaa kolmeen kuukauteen saakka vastuualueensa maksuihin, puh. 08 5584 5300.

Hyvinvointipalvelujen asiakkailta perittäviin maksuihin maksuaikaa myöntävät asiakaspalvelusihteerit kolmeen kuukauteen saakka, puh. 08 5585 4145 ja asiantuntija kuuteen kuukauteen saakka puh. 044 703 6901.

Maavuokriin maksuaikaa myöntävät maavuokralaskutuksesta vastaavat henkilöt kuuteen kuukauteen saakka. Maksulykkäystä pyydetään joko suojattuna sähköpostina maanvuokra(at)ouka.fi tai puh.  044 703 2613 ja 044 703 2372. Sähköpostissa tulisi olla asiakkaan nimi, osoite ja kiinteistötunnus.

Oulun kaupungin muiden kuin yllä olevien laskujen maksuajan myöntämisestä kuuteen kuukauteen päättää toimialan johtaja, rakennusvalvonnan johtaja tai liikelaitoksen johtaja sekä konsernihallinnon talousryhmän perinnästä vastaavat.

Oulun Vesi -liikelaitoksen laskuihin maksuaikaa myöntää neljään kuukauteen ja korkeintaan 1 000 euroon saakka Monetra Oy:n myyntireskontran hoitaja puh. 044 7030731. Kuuteen kuukauteen saakka laskuihin maksuaikaa myöntää hallinto- ja talouspäällikkö Hanna-Leena Erkkilä puh. 046 921 3286.

Maksuaikakyselyt osoitetaan konsernihallinnon erityisasiantuntija Teija Lehtosaarelle (teija.lehtosaari(at)ouka.fi) suojattuna sähköpostina, jossa on asiakkaan nimi, y-tunnus/henkilötunnus ja lasku, jota asia koskee.

Maksujen alentaminen tai poistaminen

Maksujen alentamisesta ja poistamisesta päättävät toimialan johtaja, rakennusvalvonnan johtaja ja liikelaitoksen johtaja.

Maksujen alentamista ja poistamista koskevat kyselyt osoitetaan konsernihallinnon erityisasiantuntija Teija Lehtosaarelle suojattuna sähköpostina, jossa on asiakkaan nimi, y-tunnus/henkilötunnus ja lasku, jota asia koskee sekä perustelut maksun alentamiseksi/poistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamis- ja perimättäjättämishakemukset osoitetaan varhaiskasvatusasiakastiimille, osoite Torikatu 10, 2. krs, puh. 08 5584 5300.

Hyvinvointipalvelujen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamis- ja perimättäjättämishakemukset lähetetään hyvinvointipalvelujen asiantuntija Esa Yritykselle (esa.yritys(at)ouka.fi), osoite Torikatu 10, 4. krs puh. 044 703 6901.

 

Hallintosääntö, kaupunginvaltuuston päätös 11§ 27.2.2020; Taloudenhoitoa täydentävät määräykset ja ohjeet, talousjohtajan päätös § 1 10.1.2019; Sivistys- ja kulttuurilautakunta; Hyvinvointilautakunta; Yhdyskuntajohtaja

Jakolinkki