Oulun kaupungin ajankohtaiset uutiset

< Takaisin

Ohjeita varhaiskasvatuksen aloittaville ja sinne palaaville perheille

Päiväkodit ovat avanneet ovensa elokuun alussa. Esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus käynnistyvät 17.8. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet ohjeistuksia turvalliseen varhaiskasvatukseen palaamiseen ja aloittamiseen. Koronaviruspandemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattamista jatketaan myös varhaiskasvatuksessa, jotta koronavirustartuntojen riski ei kasva.

Vältämme tarpeettomia lähikontakteja ja huolehdimme tartuntoja ehkäisevästä hygieniasta. Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehdimme, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, sylin ja turvan.  

Jos päiväkodissa tai perhepäivähoidossa todetaan koronavirustartunta, tiedotamme siitä heti kyseisen yksikön huoltajia ja henkilöstöä.  

 

Kaikilla lapsilla oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen


Varhaiskasvatuslaki on muuttunut 1.8.2020 alkaen. Muutos tarkoittaa, että kaikilla lapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi huoltajan työttömyys ei enää rajoita tätä oikeutta.

Esiopetus järjestetään lähiopetuksena päiväkodissa tai koulussa. Koronatilanne ei muuta lapsen esiopetukseen osallistumisen aikoja eikä oikeutta laadukkaaseen esiopetukseen.

Poissaolot esiopetuksesta ilmoitetaan kuten aiemminkin. Esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen opettaja voi myöntää 1-5 päivän poissaolon ja yli 5 päivän poissaolon myöntää päiväkodinjohtaja. Poissaololupaa voi hakea vapaamuotoisella viestillä Wilmassa tai sähköpostitse. Esiopetuksen kuljetuksissa huomioidaan riskiryhmiin kuuluvat lapset. Jokainen yksikkö tiedottaa tarkemmin kuljetuksiin ja esiopetuksen käytänteisiin liittyvistä asioista omille huoltajilleen.

Voit lukea lisää esiopetuksesta: www.ouka.fi/esiopetus
 

Päiväkotiin tutustumaan vain terveenä


Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen, hänelle on hyvä järjestää 1–2 viikon tutustumisaika. Tutustumisjakson aikana lapsen huoltaja tai muu lapselle tärkeä henkilö voi tutustua yhdessä lapsen kanssa lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin, kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan.

Toteutamme tutustumiset pääosin ulkotiloissa. Vanhemmat ja lapset voivat käydä tutustumassa päiväkodin sisätiloihin, kun päiväkoti on muuten suljettu tai muu lapsiryhmä on ulkoilemassa. Porrastamme tutustumisia, jotta tutustujamäärä pysyy pienenä. Yksiköiden ovella on käsidesiä tarjolla, kaikkia suositellaan käyttämään sitä sisään tullessa. Päiväkotiin voi tutustua vain terveenä.

Tutustumista, esimerkiksi päiväkodin johtajan ja henkilöstön esittelyjä, voidaan tehdä myös esim. etäyhteyksiä hyödyntämällä tai paperisella tiedotteella.


Sairaana ei päiväkotiin tai perhepäivähoitoon


Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana. Lasta ei saa tuoda päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Tämä koskee lapsia, joilla on lieviäkään hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää tai kurkkukipua. Myös lapsen hakijan tulee olla terveenä.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

Hengitysoireinen lapsi kannattaa viedä herkästi koronavirustestiin soittamalla ensin Oulun kaupungin koronaneuvontaan numeroon 08 558 41414 (ma–to klo 8–16, pe klo 8–15). Iltaisin ja viikonloppuisin soita Oulun seudun yhteispäivystyksen numeroon 08 315 2655. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan poistuneet. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan poistuneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin.

Jos perheenjäsenesi sairastuu hengitystieinfektioon, muut terveet perheenjäsenet voivat mennä päiväkotiin, kouluun tai töihin, jos se on välttämätöntä. Jos lähipiirissäsi on varmistettu koronavirustapaus, viranomaiset määrittelevät, ketkä jäävät karanteeniin.

 

14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni matkustusrajoituksia koskevista maista palaaville

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Opetushallitus ovat päivittäneet 8.8.2020 omaehtoista karanteenia koskevan ohjeen. Muutoksia on tehty töissä käymiseen sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen osallistumiseen.

14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni koskee niitä matkailijoita, jotka saapuvat Suomeen maista, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat.  

Ohjeessa suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. 

Lue THL:n ohje matkustamista ja koronapandemiaa koskien.
 

Erityisessä riskiryhmässä olevat lapset


Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua varhaiskasvatukseen.

Vastaamme varhaiskasvatusympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.  Mikäli varhaiskasvatukseen osallistuu riskiryhmään kuuluvia lapsia, kiinnitämme heidän osallistumiseensa erityistä huomiota ja kehitämme sopivia osallistumisen tapoja yhdessä huoltajien sekä paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

 

Minimoimme kontaktien määrän


Vältämme päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa edelleen tarpeettomia fyysisiä kontakteja. Suosittelemme, että lapsen tuo ja hakee vain yksi henkilö, jolloin kontaktien määrä vähenee. Tulkaa sisään päiväkodin eri ryhmiin ulkokautta. Päiväkotien johtajat ohjeistavat tarkemmin oman yksikkönsä toimintatavoista.

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkotien alueella vältetään.  

Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen, vaan on mahdollisimman paljon oman lapsiryhmän kanssa. Järjestämme toiminnan mahdollisimman väljästi lapsiryhmissä sekä ulkotiloissa, ja ulkoilemme paljon.

Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida. Syyskaudella järjestämme soveltaen vanhempainiltoja esimerkiksi ulkotiloissa, etäyhteydellä tai pienryhmissä. Hyödynnämme viestinnässä mahdollisimman paljon sähköisiä yhteydenottotapoja.

 

Hyvä hygienia estää tartuntoja


Yksiköiden ovella on käsidesiä tarjolla ja suosittelemme kaikkia käyttämään sitä sisään tullessa. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Maskien käyttöä ei suositella varhaiskasvatuksessa. Huomioimme hyvän hygienian erityisesti ruokailussa, ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan ryhmän kanssa, ei 

yhteisruokailuna kaikkien ryhmien kanssa ruokasalissa. Ruokasalissa ruokailemme porrastaen omien lapsiryhmien kesken.

Päiväkodeissa toteutetaan edelleen tehostettua siivousta ja huolehdimme riittävästä lelujen pesusta.

Suosituksena on edelleen, että lapsilla olisi päiväkodissa/perhepäivähoidossa erilliset vaatteet. Tärkeän unilelun saa tuoda mukana ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

 

Lapsen vasu- ja LEOPS-keskustelut


Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyviä vasu-keskusteluja ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan liittyviä LEOPS-keskusteluja käydään syksyn aikana. Hyödynnämme myös keskusteluihin etäyhteyksiä. Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella vastataan lasten yksilöllisiin oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tarpeisiin ja tuetaan huoltajia kasvatuksessa.


Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen palveluohjaus: p. 08 558 45300 (puhelinpäivystys arkisin klo 9–12), varhaiskasvatus[at]ouka.fi

Hyvällä yhteistyöllä ja ohjeistuksia noudattaen turvaamme yhdessä lasten turvallisen palaamisen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen!


Yhteistyöterveisin

Mika Penttilä, sivistys- ja kulttuurijohtaja ja Miia Kemppi, varhaiskasvatusjohtaja        
 

Päivitetty 10.8.2020: 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni matkustusrajoituksia koskevista maista palaaville

 

Jakolinkki