Oulun kaupungin ajankohtaiset uutiset

< Takaisin

Oulujokivarren esittely- ja keskustelutilaisuudet alkavat Sanginsuun koululta 16.9. klo 18

Oulujokivarren taloja luontomaisemassa

Oulujokivarren tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia

Oulujokivarren yleiskaavan tarkistuksen tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia paikan päällä on

  • to 16.9. klo 18-20 Sanginsuun koululla
  • ma 20.9. klo 18-20 Madekosken koululla ja
  • to 23.9. klo 18-20 Pikkaralan koululla.

Ma 27.9. klo 18-20 on kaikille avoin etätilaisuus teams-kokouksena, johon pääset tästä linkistä.

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus on nähtävillä

Oulun yhdyskuntalautakunta on asettanut Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 1.9. - 1.10.2021. Nähtävilläoloaikana on mahdollista jättää palautetta yhdyskuntalautakunnalle 1.10.2021 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Osayleiskaavan tarkistuksen sisältö ja tavoitteet

Lainvoimaisessa Oulujokivarren osayleiskaavassa on osoitettu tiiveimmät kyläkeskusten alueet Madekoski – Sanginsuu ja Pikkarala asemakaavoitettaviksi, samoin Juurusojan alue. Muualla kuin näillä alueilla osayleiskaava on rakennuspaikkakohtainen, eli alueelle on laadittu emätilatarkastelut ja merkitty uudet rakennuspaikat siihen pohjautuen.

Osayleiskaavan tarkistuksen lähtökohtana on nykyisen osayleiskaavan velvoittavat merkinnät, jotka rajaavat em. kyläalueilla suunnitteluvälineeksi asemakaavan. Osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2007, eikä alueen asemakaavoitus ole edennyt suunnitelmien mukaisesti hyväksymisen jälkeen. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kyläalueiden maltillinen lisärakentaminen myös lupaharkintaan perustuen. 

Suunnittelualueena ovat Oulujokivarren osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi osoitetut alueet: Madekoski - Sanginsuu, Juurusoja ja Pikkarala. Näiltä alueilta kumotaan osayleiskaavasta ohjeelliset asemakaavoitettavien alueiden rajaukset. Lisäksi poistetaan asemakaavoitettavaksi osoitettujen alueiden kyläaluemerkintöjen (AT-c ja AT) kaavamääräyksestä velvoite asemakaavoittaa. Osayleiskaavan tarkistuksessa ei muuteta aluerajauksia tai tehdä muita muutoksia.

Tavoitteena on mahdollistaa muidenkin suunnitteluvälineiden kuin asemakaavan käyttö em. alueilla. Kyläalueilla on tunnistettavissa osa-alueita, joilla maankäyttöä voitaisiin ohjata esim. lupaharkintaan perustuen. Näille alueille voidaan laatia mitoittavia periaatteita yhtä aikaa osayleiskaavan tarkistuksen kanssa. Muutoksen jälkeenkin on mahdollista laatia asemakaavaa Oulujokivarteen, mikäli se todetaan sopivaksi suunnitteluvälineeksi.

Lisätietoja Oulujokivarren nettisivuilta.

Jakolinkki