Oulun kaupungin ajankohtaiset uutiset

< Takaisin

Oulun kaupungin uudet eettiset ohjeet hakevat selvennystä sallitun ja kielletyn rajaan

Oulun kaupungin uudet eettiset ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.6. Ohjeen tarkoituksena on edistää eettistä käyttäytymistä ja toisaalta estää epäeettistä tapaa toimia, eli niillä haetaan selvennystä sallitun ja kielletyn rajaan.

Eettisyyden arviointi alkaa siitä, mihin laki loppuu. Ohjeistus koskee kaikkea Oulun kaupungin toimintaa ja toimijoita.

Eettisyys perustuu arvoihin. Kaupunkistrategiassa hyväksytyt arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Eettiset ohjeet neuvoo, miten toimitaan muun muassa eturistiriitojen kohdalla ja taloudellisten etujen vastaanottamisessa. Ohjeissa käsitellään esimerkiksi korruptiota ja vieraanvaraisuuteen, lahjojen vastaanottamiseen, matkoihin, yritysten järjestämiin tilaisuuksiin sekä sivutoimiin liittyviä asioita. Ohjeessa kerrotaan myös, miten eettisiä asioita valvotaan ja miten väärinkäytöksiä käsitellään.

Ohjeen laadinnassa on hyödynnetty mm. Kuntaliiton julkaisua ”Korruptio ja eettisyys kunnassa” (2018) sekä Kuntaliiton yleiskirjettä ”Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista” (17/2017). Valmistelun taustalla on kaupunginhallituksen päätös 13.3.2017 § 61 eettisten ohjeiden laadinnasta Oulun kaupungille. Nyt hyväksytyt ohjeet toimivat samalla vastauksena SDP:n valtuustoryhmän (KV 10.9.2018 § 82) ja Vihreiden valtuustoryhmän (KV 13.5.2019 § 56) jättämiin valtuustoaloiteisiin.

 

Lisätiedot:

hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki, puh. 044 703 1127

 

Oulun kaupungin eettiset ohjeet (pdf)

Jakolinkki