Oulun kaupungin ajankohtaiset uutiset

< Takaisin

Oulun kaupungin verkkopalvelut selkeämmiksi

Oulun kaupunki tekee runsaasti töitä sen eteen, että kaupungin verkkopalvelut olisivat kaikille esteettömästi käytettävissä. Viime vuonna voimaan tulleen digipalvelulain mukaan kaikkien julkisten verkkosivujen tulee olla saavutettavia 23.9.2020 mennessä.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia voi käyttää ja ymmärtää kuka tahansa. Keskeistä on, että tieto on selkeää ja helposti ymmärrettävissä.

”Tällä hetkellä Oulun kaupungilla tarkistetaan eri verkkopalveluiden saavutettavuutta eli sitä, pystyvätkö erilaiset ihmiset käyttämään sivuja ja toimimaan verkkopalvelussa, esimerkiksi täyttämään lomakkeita pelkällä näppäimistöllä. Sisältöjä on muutettu ja muutetaan selkeämmäksi muun muassa kaupungin virallisella ouka.fi-sivustolla. Oulun kaupungin henkilökunnalle on järjestetty koulutuksia jo useamman vuoden ajan selkeistä verkkopalveluista ja saavutettavasta sisällöntuotannosta”, sanoo kaupungin internet-sivuista vastaava Martti Holma.

Kaupungilla on nimetty saavutettavuusvastaava Minna Bimberg, jonka tehtävänä on koordinoida Oulun kaupungin saavutettavuustyötä, auttaa henkilökuntaa saavutettavuusasioissa, hankkia koulutuksia ja olla mukana varmistamassa uusien hankittavien verkkopalvelujen saavutettavuus.

”Saavutettavuustyö on pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Oulun kaupungissa saavutettavuusasioista on pyritty kertomaan mahdollisimman laajasti ja se yritetään ottaa huomioon kaikessa tekemisessä”, Bimberg toteaa.   

Digipalvelulain mukaan verkkopalvelusta tulee löytyä saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan verkkopalvelun saavutettavuuden tila sekä ohjeet palautteen antamiseen. Ouka.fi-sivustolle on perustettu palautesähköposti saavutettavuusasioille: saavutettavuus@ouka.fi, ja myös virallisen palautepalvelun kautta voi antaa saavutettavuuspalautetta. Kaupungin verkkosivustossa linkki saavutettavuusselosteeseen löytyy sivujen alareunasta.

Suomessa saavutettavuuden valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lisätietoa ja opastusta Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla.

 

Lisätiedot:

tietohallintoasiantuntija Minna Bimberg, Oulun Digi, puh. 040 596 8356
verkkotiedottaja Martti Holma, Oulun kaupunki, puh. 044 703 1680

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan.

Saavutettavuusdirektiivin tavoite on:

  • edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
  • luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle
  • parantaa digitaalisten palveluiden laatua
  • parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita.

 

Jakolinkki