Oulun kaupungin ajankohtaiset uutiset

< Takaisin

Oulun konsernihallinto esittää Työterveys Virta Oy:n omistuksesta luopumista

Oulun konsernihallinto esittää, että Oulun kaupunki luopuisi Työterveys Virta Oy:n omistuksesta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 26.8.

Työterveys Virta Oy on omistajiensa in house -yhtiö. In house -aseman purkautuessa laki julkisista hankinnoista velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät kilpailuttamaan in house -yhtiöltä ostetut palvelut. Työterveyspalveluiden kilpailutus ja Työterveys Virta Oy:n osakekannan myynti kannattaa päätösesityksen mukaan toteuttaa samanaikaisesti, jotta yhtiön toimintaedellytykset jatkuvat.

Konsernihallinto esittää, että Työterveys Virta Oy:n koko osakekanta myydään. Kilpailutuksen voittaja saa kaupassa kaikki omistukseen oikeuttavat osakkeet. Osakkeiden kauppahinta jakautuu myyjien kesken kunkin myyjän myymien osakkeiden mukaisessa suhteessa. Osakekaupassa yhtiön omistus vaihtuu ja yhtiö jatkaa liiketoimintaansa uuden omistajan ohjauksessa. Kaikki sopimukset jatkuvat ennallaan. Velat ja vastuut siirtyvät kokonaisuudessaan uudelle omistajalle. Osakekaupassa työntekijöiden työnantaja ei vaihdu, vaan työnantajana jatkaa sama yhtiö. Myös työhön ja työn tekemiseen liittyvät sopimukset pysyvät ennallaan. Uudet omistajat voivat halutessaan tehdä muutoksia yhtiön muotoon sen jälkeen, kun omistus on vaihtunut.

Konsernihallinnon mukaan mahdollisuudet Työterveys Virta Oy:n myynnille ovat hyvät. Kaupan yhteydessä on mahdollista ostaa laadukkaat palvelut kilpailukykyiseen hintaan ja saada lisäksi hyvä korvaus yhtiön myynnistä. Tulevaisuudessa palvelut voivat parantua ja hinta säilyä kilpailukykyisenä, kun palvelut kilpailutetaan säännöllisesti. Työterveyshuollon neljä suurinta yksityistä yritystä kehittävät markkinoita ja palveluita ja hallitsevat tällä hetkellä n. 75 % markkinasta. Isot yksityiset terveydenhuollon toimijat ovat kasvaneet orgaanisesti ja yritysostoin viime vuosina, mutta ovat myös riittävän suuria kehittämään uusia palveluita ja IT-palveluita, mikä vaatii suurta kokoa ja kykyä rekrytoida työvoimaa. Toimintaympäristön digitalisoituminen lisää paineita myös työterveyspalveluiden kehittämiselle ja osana suurempaa kokonaisuutta skaalaetujen kautta toiminnan kehittäminen on mahdollista.

Oulun kaupungin omaisuuserät on arvioitu omistajapoliittisissa linjauksissa strategisen merkityksen ja markkinapotentiaalin näkökulmasta. Omistamisen näkökulmasta Työterveys Virta Oy:n strategista merkitystä ei ole arvioitu linjauksissa korkealle. Työterveys Virta Oy on kiinnostava kohde ostajien näkökulmasta kokonsa ja hyvien asiakkuuksien johdosta.

Esityksen mukaan kilpailutuksen periaatteisiin ja osakekannan myyntiin liittyvät yksityiskohdat valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen, että Oulun kaupunki on valmis luopumaan Työterveys Virta Oy:n
omistuksesta. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan kaupungin omistaman osakekannan myynnin ja työterveyspalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja päättämään osakekannan myymisestä kilpailutuksen jälkeen.

Työterveys Virta Oy:n omistajien kokous on pidetty 21.8.2019. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee asiaa 26.8.2019.


--
Oulun kaupunki perusti yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Oulun Työterveys Oy:n 1.7.2016. Työterveyshuollon palveluliiketoiminnan yhtiö aloitti 1.1.2017. Yhtiön omistuspohja on sen jälkeen laajentunut uusilla kunta- ja kuntayhtymäosakkailla. Yhtiö otti vuodenvaihteessa 2018 käyttöön nimen Työterveys Virta Oy. Yhtiön muita omistajia ovat Hailuodon kunta, Kempeleen kunta, Limingan kunta, Lumijoen kunta, Muhoksen kunta, Tyrnävän kunta, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (NordLab) ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Oulun kaupungin suora omistus yhtiössä on 69 % ja konsernin omistusosuus 85 %.

Yhtiön tehtävänä on tuottaa kokonaisvaltaiset työterveyspalvelut omistajilleen sekä kunnan järjestämisvastuun mukaiset lakisääteiset palvelut alueen yrityksille, yrittäjille, maatalousyrittäjille sekä muille omaa työtään tekeville. Yhtiön tuottamiin kokonaisvaltaisiin työterveyspalveluihin kuuluvat lakisääteiset ennaltaehkäisevät palvelut, sairaanhoito ja työterveyspalveluita täydentävät työhyvinvointipalvelut. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 12,9 milj. euroa ja henkilöstön määrä 140. Yhtiöllä on 26 000 asiakasta. Oulun kaupunki käyttää työterveyspalveluihin vuosittain noin 6 milj. euroa.


 
Lisätiedot:
talousjohtaja Jukka Weisell, Oulun kaupunki, puh. 0400 383490
kehittämispäällikkö Marja Kariniemi, Oulun kaupunki, puh. 050 5974109
henkilöstöjohtaja Ville Urponen, puh. 044 7031200

Jakolinkki