Oulun kaupungin ajankohtaiset uutiset

< Takaisin

Sote-uudistus etenee Pohjois-Pohjanmaalla

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveysministeriön johtama kansallinen uudistus. Pohjois-Pohjanmaalla uudistuksen veturiksi on perustettu POPsote-hanke. Hankkeessa ovat mukana kaikki alueen kunnat ja kuntayhtymät. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntalaisten ja useiden sidosryhmien kanssa.

Hankekokonaisuus koostuu kahdesta tiiviisti yhteen kytkeytyvästä osasta: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta ja sote-rakenneuudistuksesta. POPsote-hankkeen kokonaisbudjetti on 15,8 miljoonaa euroa, josta valtionavustusta 13,6 miljoonaa euroa.

Hanketta ohjaa laaja poliittinen ohjausryhmä. Siinä on edustus alueen sote-palvelujen järjestämisvastuullisista toimijoista ja keskeisistä sidosryhmistä sekä kunnanjohtajat.

Hankehallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hankejohtajaksi valittiin perjantaina 21.8. väliaikaisena hankejohtajana toiminut hallintotieteiden tohtori, MBA Jouko Luukkonen.

Paikallisesti ja maakunnan laajuisena yhteistyönä

Hankkeessa käytetään kuuden alueen aluejakoa: Oulu, Oulun eteläinen, Rannikkoseutu, Lakeus, Oulunkaari ja Koillismaa. Aluejakoa tarvitaan erityisesti Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa, joka toteutetaan alueellisesti.

Lisäksi POPsote-hankkeessa on hyväksytty eri organisaatioille seuraavat osahankkeiden toteutusvastuut:

  • Oulunkaaren kuntayhtymä: sote-palvelustrategia (1,25 miljoonaa euroa)
  • Oulun kaupunki: asukkaan ja ammattilaisen digipalvelut (1,74 miljoonaa euroa)
  • Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä: perusterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja valtakunnallisten toimintamallien käyttöönoton tuki (1,28 miljoonaa euroa)

Osahankkeen toteuttaja vastaa osion käytännön toteuttamisesta hankkeen ohjauksessa. Palvelustrategia tehdään koko maakunnan laajuisena alueelliset erityispiirteet huomioiden.

Ammattilaisia tarvitaan

POPsote-hankkeeseen tarvitaan yhteensä noin 56–66 henkilötyövuoden panos. Tästä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen neljään kehittämisohjelmaan rekrytoidaan kuhunkin noin yhdeksän henkilötyövuotta eli yhteensä noin 36 henkilötyövuotta. Rakennehankkeeseen henkilötyövuosia tulee yhteensä 20–30.

Hankkeen rekrytointeja varten on laadittu yhteiset periaatteet. Ne on laadittu soveltaen aikaisemmassa maakuntavalmistelussa noudatettuja periaatteita. Ensisijaisesti rekrytoinnit tapahtuvat avoimena sisäisenä hakuna, jolloin kaikki Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja sote-organisaatioiden palveluksessa olevat voivat hakeutua hankkeen tehtäviin.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämisohjelmien maakunnallisten koordinaattoreiden tehtäviin on valittu seuraavat henkilöt:

  • Lapset, nuoret ja perheet: yhteiskuntatieteiden ja hallintotieteiden maisteri Leena Mämmi-Laukka, Oulunkaaren kuntayhtymä
  • Ikäihmisten palvelut: yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Kangas, Kuusamon kaupunki
  • Hoitotakuu: lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen erikoislääkäri Anu Eskelinen, Kalajoen kaupunki

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisohjelman koordinaattorin tehtävä laitetaan uudelleen sisäisesti haettavaksi. Seuraavassa vaiheessa hankkeeseen rekrytoidaan projektipäälliköt rakenneuudistushankkeeseen, hankekoordinaattori ja viestintävastaava.

Sote-maakuntakierros Oulussa 27.8.

Ministeri Kiuru ja muut sote-ministerityöryhmän ministerit kiertävät maakunnissa kertomassa sote-uudistuksen tavoitteista ja lausuntokierroksella olevasta lakiluonnoksesta sekä kuulemassa alueiden palautetta.

Pohjois-Pohjanmaan tilaisuus järjestetään Oulussa torstaina 27.8. kello 9–11. Tilaisuutta on mahdollista seurata suorana verkkolähetyksenä STM:n Youtube-tilillä.

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan sote-palveluiden uudistuksesta löytyy osoitteesta popsote.fi. Löydät meidät myös Facebookista ja Twitteristä. Kansallista sote-uudistusta pääsee seuraamaan soteuudistus.fi-sivuilla.

Jakolinkki