Datakeskuspalvelut

Datakeskuspalvelumme mahdollistavat Oulun kaupungin ICT-ympäristön ja kaupungin toimintaa palvelevien tietojärjestelmien joustavan käytön. Datakeskukseen sijoitetut palvelimet, tallennusjärjestelmät, palomuurit ja tietoliikenneverkon laitteet sekä näiden valvonta- ja hallintajärjestelmät muodostavat yhtenäisen, toimintavarman, turvallisen ja kustannustehokkaan datakeskuspalveluiden tuotantoympäristön. Palvelut on rakennettu vikasietoisiksi ja maantieteellisesti hajautetuiksi.

Datakeskuspalvelut sisältyvät yleensä tietojärjestelmäpalveluihimme. Voimme tarjota asiakkaillemme lisäksi tarpeen mukaan avaimet käteen –periaatteella virtuaalipalvelimia ja niihin liitettävää suoritin-, muisti- ja tallennuskapasiteettia. Käyttämämme virtualisointialusta tarjoaa yksittäisiä fyysisiä palvelimia parempaa luotettavuutta ja hallittavuutta. Kriittisten tietojärjestelmien alustaksi voimme tarjota kahdennettuja virtuaalipalvelimia. Kahdennuksella voidaan saavuttaa erittäin korkea palveluiden saatavuus. 

Valvomo24- palvelu on tarjolla kriittisille palvelimille, joiden jatkuva häiriötön toiminta on asiakkaan palvelutuotannon kannalta välttämätöntä.  

© Oulun kaupunki - Oulun Digi