Tietojärjestelmä- ja asiantuntijapalvelut

Kehitämme asiakkaidemme toimintaa ICT:n avulla. Tuotamme asiakkaillemme kertaluonteisina palveluina tietojärjestelmien suunnittelu-, käyttöönotto-, integraatio- ja toteutusprojekteja sekä asiantuntija- ja konsultointipalveluja.

OUTI-kirjastot

Jatkuvina tietojärjestelmä- ja sovelluspalveluina ovat tietojärjestelmien ja sovellusten ylläpito, versiopäivitykset, kehittäminen, eri järjestelmien välisten liittymien (integraatioiden) ylläpito sekä asiakkaiden pyynnöstä tehtävät poiminnat ja raportoinnit tietokannoista. Palvelua tuotetaan noin 180 eri sovellukselle, jotka ovat joko Oulun Digin omia (ASP-palvelu) tai asiakkaiden omistamia järjestelmiä.
 
Tietojärjestelmien suunnittelu-, käyttöönotto-, integraatio- ja toteutusprojektit tehdään joko yhteistyössä asiakkaan ja sovellustoimittajan kanssa tai omana tuotantona. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntija- ja konsultointipalveluja myös sellaisiin ICT ongelmiin ja haasteisiin, jotka eivät liity jatkuvana palveluna tuotettaviin tietojärjestelmä- ja sovelluspalveluihin tai eivät tule niiden puitteissa riittävällä tasolla ratkaistuksi.

Tiedolla johtamisen ja raportoinnin kehittämisestä meillä on pitkät perinteet. Tietovarastointi- ja raportointiratkaisuja kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Voimme tarjota asiakkaidemme käyttöön helppokäyttöisen ja monipuolisen liiketoimintatiedon analysointi- ja raportointityökalun. 

© Oulun kaupunki - Oulun Digi