Töissä Digissä

< Takaisin

Jaakot asiakkaiden ICT-asialla

Jaakko Järvenpää ja Jaakko Liimatta ovat molemmat asiakkaan asialla. Miesten puheissa toistuvat teemat siitä, kuinka asiakas tulee tuntea ja se on välttämätön edellytys työn tekemiselle. Toisen Jaakon titteli on tietohallintoasiantuntija ja toisen ICT-asiakaspäällikkö, mutta miehet toteavat työrooliensa olevan hyvin samankaltaiset.

Molemmat tekevät töitä kaupungin suurimmille toimialoille: Järvenpään toimialana on Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Liimatalla puolestaan Hyvinvointipalvelut, Pelastuslaitos sekä Työterveys Virta Oy. Työnkuva on monipuolinen, ja siihen liittyy miesten omien sanojen mukaan ”kaikkea ICT:hen ja digiin liittyvää”. Pääosin työaika kuluu kuitenkin toimialan digitaalisen kehittymisen ja tietojärjestelmien parissa. ”Rikkinäisiä koneita me emme osaa korjata”, he linjaavat naureskellen.

Miehet työskentelevät osana digitalisaation edistämisen tiimiä. Heistä tuli työkavereita reilu vuosi sitten, kun OTT ja Tietohallinto yhdistyivät Oulun Digiksi. Uusi organisaatio on heidän mielestään vielä käynnistymisvaiheessa, mutta kehuja saa se, että kaikki ovat nyt samojen pöytien ääressä ja saadaan parempi kokonaisnäkemys kaupungin digikehittämisestä.

Kuvassa Jaakko Liimatta ja Jaakko Järvenpää

Jaakko Liimatta (vas.) ja Jaakko Järvenpää pyrkivät löytämään yhteistyössä parhaat mahdolliset ICT-ratkaisut asiakastoimialojensa kanssa.

Isot päivitykset vaativat aikaa ja suunnitelmallisuutta

Jaakko Liimatta vastaa asiakastoimialojensa ICT-hankkeista: ”On tärkeää, että pääsemme Digillä hankkeisiin mukaan jo alkumetreillä riippumatta siitä, minkä kokoinen rooli meillä hankkeessa lopulta tulee olemaan.” Liimatan roolina on olla Digin puolella jonkinlainen projektipäällikkö: hän etsii ne asiantuntijat Digin sisältä, jotka pystyvät hallinnoimaan asiakkaan tarvitsemia toimintoja.

Tällä hetkellä Liimattaa työllistää muun muassa Hyven potilastietojärjestelmän päivitys. Projekti alkoi vuosi sitten tammikuussa, ja itse päivitys tehdään huhtikuussa 2020. Noin vuorokauden kestävä päivitys on iso ponnistus kaikille osapuolille.

”Oulun Effica-kanta on Suomen suurin, ja sillä on 3000-4000 käyttäjää. Tällaisessa järjestelmässä testaaminen on kriittistä, sillä liittyviä tietojärjestelmiä on kymmeniä. Myös henkilökunnan koulutukset vievät asiakkaan puolelta monta kuukautta”, Liimatta kuvailee.

 

Ratkaisut etsitään asiakkaan kanssa yhdessä

Jaakko Järvenpää kuvailee omaa rooliaan Sivistys- ja kulttuuripalveluiden digitaalisen toiminnan tukena: ”Pyrin auttamaan toimialaa ICT:hen liittyvän kokonaisuuden hallinnassa ja siinä, että digiteknologioilla tuettaisiin asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Teen monenlaista muutakin, kuten ICT-budjetointia ja erilaisten toimintamallien kehittämistä.”

Oulun Digin syntymisen myötä digikehittäminen on uusi, merkittävässä roolissa oleva liikelaitoksen tehtävä. Järvenpään työhön kuuluu digikehittämistä sen kaikilla tasoilla: ”Olen mukana niin isojen kokonaisuuksien suunnittelussa kuin pienempien ongelmien ratkaisuissa. Olen asiantuntijana tapauskohtaisesti ICT-juridiikasta teknisiin vaatimuksiin – ja ellen heti tiedä, asia selvitetään.”

 

Lainsäädäntö rajoittaa julkista toimijaa

”Yksi meidän roolimme on valvoa, että kaupungissa noudatetaan lainsäädäntöä digiasioissa”, toteaa Järvenpää. Teknologian tulo ihmisten arkeen ja alustatalous ovat tuoneet mukanaan paljon yksityiselämässä käteviä viestintäkanavia, kuten vaikka Snapchatin tai WhatsAppin.

”Julkisten toimijoiden digitaalisuudesta on alettu säätää laissa tarkemmin vasta viimeisten vuosien aikana. Kuluttajasovelluksia ei pääasiassa saa käyttää julkishallinnon töissä, sillä niiden osalta ei usein voida varmistaa lainsäädännöllisiä velvoitteita esimerkiksi tietosuojan suhteen. Yksi tehtävämme on tuoda tätä tietoa asiakkaille”, kertovat Jaakot toisiaan säestäen.

”Haasteisiin ja tarpeisiin pyritään kuitenkin hakemaan yhteistä ratkaisua asiakkaan kanssa. Emme halua olla mitään ei-miehiä”, Järvenpää naurahtaa.

Jakolinkki