Turvallisuus- ja työajanhallintapalvelut

Älyhälypalvelumme parantaa toimistojen ja asiakaspalvelutilojen henkilöturvaa. Älyhälyn avulla avun tarpeessa oleva henkilö voi tehdä nopeasti hälytyksen työasemaltaan. Hälytys voidaan tehdä kuvakkeelta, näppäinyhdistelmällä tai langattomalla hiirellä.

Tuemme myös Oulun kaupungin käyttämiä henkilökunnan kulunvalvonnan ja työajanseurannan järjestelmiä. Järjestelmien hankinnoista sovitaan Oulun Tilakeskuksen kanssa uusia toimitiloja suunniteltaessa. Järjestelmät koostuvat sovellusohjelmista, palvelimista, leimauspäätteistä ja työntekijöiden leimauslaitteista (kortti tai ”lätkä”). Työajanhallintajärjestelmien palvelimet ja niihin asennetut sovellusohjelmat sijaitsevat datakeskuksessamme ja järjestelmät ovat asiantuntijoimme valvonnassa ja ylläpidossa.

© Oulun kaupunki - Oulun Digi