Koetehtävien lähetys kouluille

Opettaja huolehtii koetehtävien postituksen koululle ajoissa. Lähettäessänne loppukoetehtävät eri kouluille, huomioikaa lähetyksessänne seuraavat sovitut asiat:

  • Käytä aina koetehtävien postitukseen tarkoitettua lomaketta ja täytä siitä kaikki kentät huolellisesti. Koekysymyspaperissa tulee olla seuraavat tiedot: kokeen nimi, kokeen päivämäärä, opettajan nimi ja opettajan koulu. Esimerkiksi näin: Loppukoe lukion lyhyt matematiikka MAB1, 15.11.2010 klo 17-20, opettaja Maija Matikkala, Oulun aikuislukio. Tehtäväpaperissa olisi hyvä olla myös maininta, voiko opiskelija jättää tehtäväpaperin itselleen ja palauttaa vain omat konseptille tehdyt ratkaisunsa, vai tuleeko myös tehtäväpaperi palauttaa. Lähetysosoite on koejärjestelyvastaavan nimellä! Koejärjestelyvastaavat löydät täältä.
  • Koekysymykset postitetaan aina valmiiksi monistettuina. Olisi suotavaa, että kysymyspapereihin kirjoitettaisiin jo valmiiksi kunkin opiskelijan nimi. Vaihtoehtoisesti liitetään lähetyksen mukaan nimilista kyseisen koulun kurssin opiskelijoista. Kielten kokeiden kuunteluista tulee olla tarkat ohjeet kasetin/CD:n mukana. (Kokeen valvoja ei useinkaan ole kielten opettaja.) Jokainen koelähetys postitetaan mieluiten siten, että samassa kirjekuoressa ei ole muuta postia.  Lisäksi kirjekuoressa tulisi olla lähettäjän paikalla merkintä kokeesta, kokeen päivämäärästä ja opettajasta. Esim. eLukion loppukoe MAB1, 15.11.2010, opettaja Maija Matikkala, Oulun aikuislukio. Opiskelijat eivät ilmoittaudu loppukokeeseen. Opettaja olettaa jokaisella koululla olevan kokeeseen tulevia opiskelijoita Wilman nimilistan mukaisen määrän. Poikkeuksena ne opiskelijat, jotka ovat kirjallisesti (esim. sähköpostilla) ilmoittaneet, etteivät osallistu loppukokeeseen. Mahdollisissa erityistilanteissa (esim. verkkokokeet, joissa ei tarvita valvontaa) opettajan on syytä informoida kunkin koulun koejärjestelyvastaavaa .
 
Opettaja voi halutessaan sopia vastaanottavan koulun kanssa siitä, että lähettää koemateriaalin sähköpostilla. Tähän tarkoitukseen on luotu valmis lomake, jota postituksessa voi käyttää. Lomakkeen löydät osoitteesta:
https://moodle.elukio.fi/koelahetys/
Myös tällöin on huolehdittava riittävästä dokumentoinnista ja muusta tarpeellisesta informaatiosta.
Vastaanottavan koulun tulee saada tarvittava tieto kokonaisuudessaan lähetyksestä opiskelijamääriä ja nimiä myöten.

Kysymyspaperissa tulee olla seuraavat tiedot:
kokeen nimi,
kokeen päivämäärä,
opettajan nimi ja
opettajan koulu.

 
 
 
Kurssipalaute (pdf.)
 

Oulun päivälukiolaisten koekoulu

Oulun kaupungin eri päivälukiolaiset tekevät kokeensa koululla tehtävät kokeet aina joko Lyseolla tai aikuislukiolla seuraavan jaon mukaisesti:

Oulun aikuislukiolla kokeen tekevät:
Laanilan lukiolaiset
Madetojan lukiolaiset
Kiimingin lukiolaiset
Kastellin lukiolaiset
Oulunsalon lukiolaiset


Oulun Lyseolle kokeen tekevät
Oulun suomalaisen yhteiskoulun opiskelijat
Haukiputaan lukiolaiset
Pateniemen lukiolaiset
Merikosken lukiolaiset 

  

Moodle
Wilma